Trang chủ


Tin tức Trong nướcvà Đơn vị

Hiển thị bài đăng 1 - 7trong tổng số 123. Xem nội dung khác »

Văn bản mới

Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 27. Xem nội dung khác »

Thông báo

  • Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5/2019 Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phục vụ trường học kính báo sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5/2019 như sau:1. Nội dung: Sinh hoạt thường kỳ ...
    Được đăng 20:37, 19 thg 5, 2019 bởi Trần Văn Thuần
  • Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 10/2018 Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phục vụ trường học kính báo sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10/2018 như sau:1. Nội dung: Sinh hoạt thường kỳ ...
    Được đăng 19:41, 18 thg 10, 2018 bởi Nam Lê Hoài
  • Thông báo về việc học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 Khóa 12 của Đảng ủy Trường 1. Thời gian: Ngày 12/9/2018 (Thứ Tư);     - Buổi sáng: Từ 08h00' - 11h30';     - Buổi chiều: Từ 14h00' - 17h00'.2. Địa điểm: Hội trường số 33. Thành phần tham ...
    Được đăng 02:21, 10 thg 9, 2018 bởi Người dùng không xác định
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 59. Xem nội dung khác »


Comments