Trang chủ


Tin tức Trong nướcvà Đơn vị

Hiển thị bài đăng 1 - 7trong tổng số 111. Xem nội dung khác »

Văn bản mới

 • Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018. Xem tại đây:
  Được đăng 17:41, 27 thg 5, 2018 bởi Nam Lê Hoài
 • Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam Quy định số 124-QĐ/TW về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng ...
  Được đăng 17:35, 27 thg 5, 2018 bởi Nam Lê Hoài
 • Toàn văn Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương Toàn văn Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương(ĐCSVN) - Ngày 21/5/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng ...
  Được đăng 18:02, 22 thg 5, 2018 bởi Nam Lê Hoài
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 23. Xem nội dung khác »

Thông báo

 • Thông báo về việc học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 Khóa 12 của Đảng ủy Trường 1. Thời gian: Ngày 12/9/2018 (Thứ Tư);     - Buổi sáng: Từ 08h00' - 11h30';     - Buổi chiều: Từ 14h00' - 17h00'.2. Địa điểm: Hội trường số 33. Thành phần tham ...
  Được đăng 02:21, 10 thg 9, 2018 bởi Tran Van Thuan
 • Thông báo sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 9/2018 Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phục vụ trường học kính báo sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 9/2018 như sau:1. Nội dung: Sinh hoạt thường kỳ ...
  Được đăng 02:40, 7 thg 9, 2018 bởi Tran Van Thuan
 • Thông báo sinh hoạt chi bộ tháng 8/2018 Nội dung: Sinh hoạt định kỳ tháng 8/2018Thời gian: 15 h 00 ngày 18/8/2018Địa điểm : Văn phòng Trưởng đơn vị.Bí thưTrần Văn Thuân
  Được đăng 01:20, 7 thg 9, 2018 bởi Tran Van Thuan
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 57. Xem nội dung khác »


Comments