Trang chủ


ĐƯA NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG VIII KHÓA XI VÀO CUỘC SỐNG

Giỗ Tổ Hùng Vương - từ rất lâu đã trở thành ngày Giỗ trọng đại của cả dân tộc; đã in đậm trong cõi tâm linh của mỗi người dân đất Việt.

Tin tức - Thời sự

 • Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo A - Tình hình và nguyên nhân 1- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về định hướng chiến lược phát ...
  Được đăng 18:49, 4 thg 3, 2014 bởi Nam Lê Hoài
 • Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI   Cán bộ, đảng viên và quần chúng Chi bộ Đào tạo và Công tác sinh viên đã tham gia hội nghị Ngày 27/2, Trường Đại học Nha Trang đã ...
  Được đăng 18:33, 4 thg 3, 2014 bởi Nam Lê Hoài
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 20. Xem nội dung khác »

Thông báo

 • Thông báo: Thu Đảng phí Quý I năm 2014 Kính gửi các đ/c,Chi ủy xin thông báo đảng phí quý I/2014 trong file đính kèm.Kính mơ ...
  Được đăng 19:10, 1 thg 4, 2014 bởi Nam Lê Hoài
 • Thông báo:Kính chuyển chi bộ biết. Xin chúc mừng các đ/c chi ủy mới.Xin chúc các đ/c đảng viên chi bộ P.CTSV có nhiều sức khỏe và phối hợp tốt với chi ...
  Được đăng 01:35, 27 thg 3, 2014 bởi Nam Lê Hoài
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 33. Xem nội dung khác »

Chuyên đề sinh hoạt tháng

 • Chuyên đề sinh hoạt tháng 3 năm 2014:LỘ TRÌNH XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐH NHA TRANG PHÒNG ĐBCL&TT  ĐỀ XUẤT LỘ TRÌNH XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐH NHA TRANG   I.       Căn cứ đề xuất 1. Luật Giáo ...
  Được đăng 01:33, 27 thg 3, 2014 bởi Nam Lê Hoài
 • Chuyên đề sinh hoạt tháng 9/2013   BỘ QUY TẮC VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-ĐHNT ngày      /      /2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)   I. CÁC QUY TẮC ...
  Được đăng 21:08, 9 thg 9, 2013 bởi Nam Lê Hoài
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 6. Xem nội dung khác »

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

 • Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ ...
  Được đăng 01:22, 27 thg 3, 2013 bởi Nam Lê Hoài
 • Chuyện kể về Hồ Chí Minh Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người bằng những việc làm cụ thể  góp phần xây dựng và phát triển ...
  Được đăng 16:58, 3 thg 3, 2013 bởi Nam Lê Hoài
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 3. Xem nội dung khác »

SINH HOAT TƯ TƯỞNG

 • Bồi mồm TCCSĐT - Gặp lại Ất sau gần 10 năm xa cách, tôi và bạn hàn huyên với nhau rất thân tình, sôi nổi. Tâm đầu ý hợp lại cậy có men ...
  Được đăng 01:21, 27 thg 3, 2014 bởi Nam Lê Hoài
 • “Uy” và “tín”! TCCSĐT - Uy tín là một yêu cầu khách quan đặt ra đối với mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ lãnh đạo nói riêng. Phải có uy ...
  Được đăng 01:22, 27 thg 3, 2014 bởi Nam Lê Hoài
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 5. Xem nội dung khác »