English
มังสวิรัติเชียงใหม่

https://goo.gl/dUClt8

แผนที่ร้านอาหารมังสวิรัติและเจในเชียงใหม่ ทั้งหมด 84 ร้าน ปรับปรุง 27 พฤศจิกายน 2559 
บทความ เชียงใหม่ เมืองมังสวิรัติ พิมพ์ครั้งที่ 6 ปรับปรุง 7 มีนาคม 2555 จำนวน 5 หน้า
ดาวน์โหลด (ฟรี) ได้ที่ https://onedrive.live.com/?cid=6d090a6edd946c01ประวัติแผนที่โครงการมังสวิรัติเชียงใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุง 7 มีนาคม 2555 จำนวน 6 หน้า
ดาวน์โหลด (ฟรี) ได้ที่ https://onedrive.live.com/?cid=6d090a6edd946c01


 หน้า Page ใหม่ ของโครงการมังสวิรัติเชียงใหม่ http://www.facebook.com/chiangmaivegetarian2006 
2006 คือปีที่เริ่มโครงการครับ (^_^)


 ชมวีดิโอร้านอาหารเจและมังสวิรัติในเชียงใหม่ได้ที่ http://www.youtube.com/chiangmaivegetarian 


 แนะนำหนังสือ มังสวิรัติในทัศนะท่านพุทธทาสภิกขุ.  นนทบุรี : สมิต, 2549.จัดทำโดย พงศธร กิจเวช (อัฐ)
โครงการมังสวิรัติเชียงใหม่
88/172 หมู่ 8 ต.บ้านแหวน อ.หางดง เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 08 1531 8541
อีเมล chiangmaivegetarian@gmail.com 
http://www.facebook.com/chiangmaivegetarian2006 
http://www.youtube.com/chiangmaivegetarian 

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการนำไปใช้เพื่อการศึกษา หรือการกระทำที่ไม่ได้มุ่งหากำไร

ปรับปรุง 27 พฤศจิกายน 2559