เชียงของเมืองเล็กๆแต่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตของชนท้องถิ่น
เรามีแม่น้ำโขงเป็นหัวใจหลักสำคัญ
เรามีวีถีชีวิตตามลุ่มแม่น้ำโขง เช่น ไหลมองหาปลา ชาวลาวร่อนทองคำ จกไก
แหล่งวางไข่ปลาบึก ปลาบึกว่าทวนกระแสน้ำมาวางไข่


 
จุดชมวิวห้วยทรายมาน


   จุดชมวิวห้วยเอียน