Заедно в четенето


 На страницата се представят и обсъждат актуални проблеми на обучението по четене и литература и техните възможни решения в условията на новата образователна реформа.

Превръщането на детето от начална училищна възраст в читател е пресечна точка в изследванията на автора, свързани с новата учебна документация и новите образователни технологии. 

Теодора Власева
Comments