คติพจน์ คติธรรม ข้อคิดสอนใจ วิทยุ FM 96.75 MHz

 
 
                     ชัชวาลย์ เรืองผดุง
การทำความดี
มีทำได้ ทุกโอกาส

ความประมาท

ทำให้พลาด จากความดี

 

ความดี

ให้ความอิ่มใจในเบื้องหลัง

ให้ความสมหวังในเบื้องหน้า

 

ความชั่ว

ให้ความขุ่นใจ ใน เบื้องหลัง

ให้ความผิดหวังในเบื้องหน้า

 

ถ้าเมตตา เกิน ประมาณ

จะพบ คนพาล ทั่วเมือง

 

ไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้

ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี

เป็นคนอาภัพ อับโชค ที่สุด

 

ถ้า กล้า จนเกินงาม

จะพบ รัก ความเดือดร้อน

 

มัวเมา ในสิ่งที่ ตนเองได้

หลงใหล ในสิ่งที่ตนมี

คือ การสร้าง เรือนจำขังตัวเอง

 

ถ้าทำมักง่าย จะวุ่นวายภายหลัง

 

ถ้าทำใจร้อน จะร้อนใจภายหลัง

 

เห็นโทษในสิ่งที่ตนได้

เห็นภัยในสิ่งที่ตนมี

คือความเป็นอิสระในโลก

 

ถ้าเป็นคน..เห็นแก่ได้ จะเสียใจภายหลัง

 

ถ้าเป็นคน..เห็นแก่กิน จะถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม

 

ถ้าเป็นคน..พูดพล่อย จะเสื่อมถอยความนับถือ

 

ถ้าเป็นคน..ที่ชอบ สบายเมื่อหนุ่ม จะกลุ้มใจเมื่อแก่

 

ถ้าเป็นคน..ทำตามใจชอบ จะได้รับสิ่งที่ ไม่ชอบใจ

 

ถ้าเป็นคน..ทำบาปแลกบุญ จะขาดทุนเรื่อยไป
 
 
 
 

คนเก่ง มีมาก คนที่หายากคือคนดี

 

ความวิตกกังวลใจ เป็นโรคร้ายของชีวิต

 

ความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นอุบายสร้างสันติ

 

ตัวอย่างที่ไม่ดีในสังคม สร้างค่านิยมที่ให้โทษ

 

ความง่ายอยู่ที่ปาก ความยากอยู่ที่ทำ

 

ทำดีไม่มีประมาณ ก่อความรำคาญให้คนอื่น

 

สู้รบแบบพุทธะ คือการเอาชนะตัวเอง

 

ระวังหูของเรา ดีกว่าเฝ้าปิดปากคนอื่น

 

เหนื่อยกายหลับสนิท เหนื่อยจิตหลับไม่ลง

 

ไม่หยุดไม่ถึงพระ ไม่ละไม่ถึงธรรม

 

ลำบากเพราะการงาน ดีกว่าสำราญแล้วกลุ้ม

 

มั่งมีเพราะประหยัด อัตคัตเพราะฟุ่มเฟือย

 

คุณความดีมีมาก ส่วนที่หายากคือคนทำดี

 

ทำอะไรตามใจว่า สร้างปัญหาให้ตัวเอง

 

อามิสเป็นเพียงสิ่งอาศัย ความสุขใจอยู่ที่ความสงบ

 

ความสุขที่ได้จากตัณหา มีค่าเท่ากับความทุกข์

 

สะดวกนักมักง่าย สบายนักมักลืมตัว

 

การรู้จักปล่อยวาง เป็นวิถีทางสงบสุข

 

เวลาไม่ได้ทำให้คนเสียคน คนต่างหากทำให้เสียเวลา

 

เหล้าไม่ได้ทำให้คนเมา คนต่างหากเมาเหล้า

 

สัตว์ไม่ได้โหดร้ายกว่าคน คนต่างหากโหดร้ายกว่าสัตว์

 

ศีลธรรมไทยได้เสื่อม คนต่างหากเสื่อมจากศีลธรรม

 

 

 

ความสุขไม่ได้อยู่ที่ความสมปรารถนา

การรู้จักทำใจ เมื่อไม่สมปรารถนาต่างหากเป็นความสุข

 

สังคมวุ่นวาย เพราะอบายมุข

 

ทำแล้วไม่พูด ดีกว่าพูดแล้วไม่ทำ

 

มีทรัพย์อับปัญญา จะพาให้เดือดร้อน

 

เป็นอยู่อย่างเรียบง่าย คืออุบายการประหยัด

 

แต่งแต่กายไร้ค่า ถ้าไม่แต่งใจ

 

คิดเอาแต่ได้ จะเสียใจภายหลัง

 

เป็นอยู่อย่างบัณฑิต จะมีชีวิตอย่างปลอดภัย

 

จงทำตามความถูกต้อง อย่าทำเพราะความถูกใจ

 

ทำอารมณ์ให้ผ่องใส เป็นอุบายแก้ทุกข์

 

พัฒนาไปจะไร้ผล ถ้าทุกคนหวังแต่เงิน

 

อยู่นานไปจะไร้ชาติ ถ้าขาดความสามัคคี

 

คิดไปก็ไร้คุณ ถ้ามัววุ่นอยู่แต่คิด

 

ทำไปก็ไร้ค่า ถ้าไม่กล้าจะทำจริง

 

ยิ่งทำไปยิ่งได้บุญ ถ้าเกื้อกูลกันและกัน

 

ภาวนาให้ใจสงบ จะได้พบสันติภาพ

 

บอกบุญบ่อย จะถอยศรัทธา บอกถูกเวลา ศรัทธาเจริญ

 

ถ้าผูกใจเจ็บ จะเจ็บใจเรา ถ้าเมตตาเขา ใจเราสบาย

 

ความคิดริษยา พาใจให้วุ่น เมตตาการุณ อบอุ่นไมตรี

 

ความกังวลใจ เป็นภัยเป็นพิษ สำรวมความคิด ชีวิตเบิกบาน

 

โลกที่สับสน เพราะคนวุ่นวาย จะสุขสบาย เป็นเรื่องของคน

 

 

ถ้าปล่อยก็ว่าง ถ้าวางก็เบา ถ้าเอาก็หนัก

 

ถ้าจะพัฒนาเขา ให้พัฒนาตัวเราก่อน

 

ขยันไม่สันโดษ ทุกข์โทษจะตามมา

 

บ้างเมืองจะพินาศ เพราะคนในชาติกอบโกย

 

ระฆังดังเมื่อคนตี คนดีไม่ต้องตีก็ดัง

 

ลืมอะไรก็ลืมได้ แต่อย่าหลงใหลลืมตัว

 

ทำอะไรตามอารมณ์ ทุกข์ระทมจะตามมา

 

หลงทางเหนื่อยกาย หลงงมงายให้แต่โทษ

 

ความดีอยู่ที่การเสียสละ ชัยชนะอยู่ที่ขันติธรรม

 

ดูตัวเราคอยเฝ้าดูความคิด ดูญาติมิตรให้พินิจความดี

 

หลงอามิสมืดมิดมัวตา หลงปริญญาเพิ่มมานะทิฐิ

 

ขับรถช้า เทวดาคุ้มครอง ขับรถคะนองผีจองเฝ้าป่าช้า

 

หญิงชายจะไร้เพศ ถ้าปฏิเสธศีลธรรม

 

โลกนี้ไม่มีปัญหา ถ้าศึกษาให้รู้ความจริง

 

สิ่งที่ได้มาเปล่าคือความเฒ่าชรา สิ่งที่ต้องแสวงหาคือคุณค่าของชีวิต

 

โลกนี้ไม่มีอะไรใหม่ นอกจากความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง

 

ความร้อนอบอ้าวจะมาก่อนฝน ความลำบากยากจนจะมาก่อนความสุข

 

โลกนี้แจ่มใสสำหรับคนใจกว้าง โลกนี้เวิ้งว้างสำหรับคนใจดำ

 

วาจาอ่อนหลานลูกหลานใกล้ชิด วาจาเป็นพิษญาติมิตรห่างไกล

 

อดีตจะหมดจดอนาคตจะสดใส ต้องแก้ไขที่ปัจจุบัน

 

ถ้าถือคนบ้า ถ้าท้าคนเมา ถ้าเข้าคนผิด จะเป็นพิษแก่ตัว

 

อุปสรรคปัญหา เป็นที่มาของความสำเร็จ

 

ทำดีไม่ได้ผล เพราะทำตนลุ่ม ดอน

 

มีเงินล้นฟ้า ไม่เท่าค่าของคน

 

ทำความดีแล้วตาย ดีกว่าอยู่สบายไม่ทำประโยชน์

 

คนดียินดีทำทาน คนอันธพาลระรานทำลาย

 

ผู้ใหญ่หลงลืมตัว น่ากลัวกว่าเด็กดื้อ

 

 

 

 

เห็นคนเมา เท่ากับเห็นคนบ้า เห็นคนขี้ยา เหมือนเห็นคนตาย

 

ถ้าไม่อยากยากจน อย่างทำตนเป็นคนมั่งมี ถ้าอยากเป็นเศรษฐี ให้ทำทีเป็นคนจน

 

เมาสุราพาให้ประมาท เมาอำนาจพาชาติล่มจม

 

ความดังไม่คงที่ ความดีไม่เปลี่ยนแปลง

 

ไม่ระวังปาก ได้ศัตรู ไม่ระวังหู ขาดหมู่ญาติมิตร

 

ชีวิตจะผิดหวัง ถ้ามัวแต่นั่งนอนคอย

 

คนฉลาดที่ขาดคุณธรรม เป็นผู้นำที่ดีไม่ได้

 

ความหรูหราของชาวสังคม เป็นค่านิยมที่เสื่อม

 

พูดตั้งพันคำ สู้ทำให้ดีไม่ได้

 

อย่าคบคนชั่วเป็นมิตร อย่าทำบัณฑิตให้เป็นศัตรู

 

ความงามอยู่ที่ความดี ความมั่งมีอยู่ที่ความสันโดษ

 

แมลงวันชอบของเน่า คนโง่เขลาชอบทำบาป

 

การรักษาศีลห้า ช่วยแก้ปัญหาโรคเอดส์

 

ถ้าไม่ได้ทำความดี มีชีวิตอยู่ร้อยปีก็ไร้ค่า

 

ฟังมากได้ปัญญา ไม่ระวังวาจาได้โทษ

 

โอกาสที่ดีของคน ขึ้นอยู่กับความสนใจ

 

วิชาให้ความฉลาด ถ้าขาดธรรมก็ให้โทษ

 

คนฉลาดขาดความดี เป็นคนอัปรีย์สังคม

 

ถ้าจะทำตัวให้เหมือนเขา ให้ดูเงาตัวเราก่อน

 

ทุกสิ่งดูน่ารัก ถ้ารู้จักดูส่วนดี

 

 

สุริยุปราคา พระอาทิตย์มืดมัว จะดีจะชั่ว อยู่ที่ตัวเราเอง

 

เศษกองขยะ เกะกะทั่วบ้าน เศษคนอันธพาล รำคาญทั่วเมือง

 

พูดให้เขารัก ยากนักยากหนา พูดให้เขาด่า ว่าง่ายนิดเดียว

 

ติดคุกมีเวลาพ้นโทษ คนที่มักโกรธ ถูกทำโทษตลอดกาล

 

 

ความสุขมิได้อยู่ที่ความมั่งมี การทำใจให้พอดี คือยอดความสุข

 

คนดี ดีกว่า ของดี มีคนดี ดีกว่า มีของดี

อยากเป็นคนดี ต้องทำ..ความดี

 

 

ชีวิตจะมีค่า เพราะ  ทำเวลาให้มีคุณประโชน์

 

คุณสมบัติประจำชีวิต คือสุจริตประจำใจ

 

ความเจริญทางวัตถุ ยั่วยุให้คนลืมตัว

 

อย่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่เสียไป จงพอใจในสิ่งที่มีอยู่

 

พระดังอาจจะไม่ดี พระดีอาจจะไม่ดัง

 

ความขยันเป็นคุณสมบัติของคน ความอดทนเป็นคุณสมบัติของพระ

 

ชีวิตคือสนามรบ จะต้องพบทั้งความแพ้ความชนะ

 

ถึงยากจนก็เหมือนมั่งมี ถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่ ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจน ถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่

 
 
 
กำลังปรับปรุง ชัชวาลย์ เรืองผดุง

Comments