Soalan Dari Laman Portal Utusan

ke laman Portal Utusan. http://www.tutor.com.my

1. Soalan Percubaan Portal Sejarah Kertas 1 2005. Sila Klik 

2. Soalan Percubaan Portal Sejarah Kertas 1 2006. Sila Klik