Tasks & Actions

 # Úkol Poznámky
 1 Podívat se na toto video, kde profesor přednáší o tom, jak vypádá podobnostní vyhledávání (similarity fingerprints) v bioinformatice a udělat si poznámky OK

 2 chemical fingerprint,noun.A unique pattern indicating the presence of a particular molecule, based on specialized analytic techniques such as mass- or x-ray-spectroscopy, used to identify a pollutant, drug, contaminant, or other chemical in a test sample. OK
 3 A vyčerpávající text o fingerprints zde a zde  Z 1, 2, 3 jsem sepsal tento dokument.
 4 Přečíst si o nastávající školní reformě na stránkách (zde) 
 5  Difference between FINGERPRINTS and DESCRIPTORS 
 6 Some text about chominformatics in R (programming language focusing on statistics)
 7 Study the ADAPTER PATTERN impelemented using JAVA. Then use it to generate some fingerprints on some specific tool (for example PaDEL) 
   
   
Comments