Η ύλη...‎ > ‎

ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ. 

Η διδαχθείσα ύλη για την Α λυκείου είναι η παρακάτω (σε επίπεδο σελίδων σχολικού βιβλίου).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Από σελίδα 3 μέχρι 22                                    19 σελίδες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Από σελίδα 43 μέχρι 66                                  23 σελίδες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Από σελίδα 83 μέχρι 109                                26 σελίδες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Από σελίδα 127 μέχρι 154(πρόβλεψη)         27 σελίδες
                                                    ΣΥΝΟΛΟ                                95 σελίδες
Μπορεί να αφαιρεθούν μέχρι 32 σελίδες από τη διδαχθείσα ύλη, εφόσον το υπόλοιπο δεν είναι λιγότερο από το 50 % της διδακτέας. Στη περίπτωσή μας ισχύει.
(ΠΡΟΣΕΞΤΕ : Είναι δυνητική η αφαίρεση όχι υποχρεωτική)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Από τις παραγράφους 1.1 έως και 1.4 θα έχετε μόνο ορισμούς. Δηλαδή ό,τι μπορεί να ερωτηθεί με ερώτηση του τύπου "τι ονομάζουμε...."
(Παράδειγμα : Άτομα,Μόρια, ατομικότητα, Μαζικός αριθμός, .....Θα απομονώσετε δηλαδή όλους τους ορισμούς)
Η παράγραφος 1.5 αναλυτικά και με έμφαση στους ορισμούς των περιεκτικοτήτων και στις αντίστοιχες ασκήσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Εξαιρούνται οι παράγραφοι : Εισαγωγή  -  2.1 - 2.2 (σελίδες 43 μέχρι 51 : Σελίδες 9)
Από τη παράγραφο 2.3 θα έχετε μόνο τα χαρακτηρίστικά των ετεροπολικών (σελ 58) και μοριακών ενώσεων (σελ 61)  ( Σελίδες 9)
Η παράγραφος 2.4 πολύ καλά, ειδικά οι πίνακες της σελιδας 63 και της σελίδας 64 και οι κανόνες προσδιορισμού του αριθμού οξείδωσης (σελ 64)
Πολύ καλά η εφαρμογή ης σελιδας 66 και η άσκηση 64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Οι παράγραφοι Εισαγωγή - 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 πολύ καλά σε βάθος. (Ορισμοί, παραδείγματα, ονοματολογία)
Η παράγραφος 3.5  όλη εκτός από τις σελίδες 97 (Χαρακτηριστικά χημικώς αντιδράσεων)98 - 99 μέχρι τη παράγραφο : Μερικά είδη χημικών αντιδράσεων.  (Σελίδες 3)
Η παράγραφος 3.6 δεν εξετάζεται (Σελίδες 5)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η παράγραφοι Εισαγωγή και 4.1 εξετάζονται. Ειδικά στη 4.1 να δοθεί έμφαση στις έννοιες και τις σχέσεις μεταξύ τους.
Από τη παράγραφο 4.2 το κομμάτι της Καταστατική εξίσωσης εξετάζεται (σελ 138 - 139) Αφαιρείται η σελίδα 137 με τους νόμους (Σελίδα 1)
Οι παράγραφοι 4.3 και 4.4 εξετάζονται πλήρεις, ό,τι τελικά διδαχθεί στη τάξη, οπότε θα επισημανθεί εκεί.
Αφαιρούνται σελίδες 27 . Σε συνδυασμό με τις σελίδες που είναι πλήρεις εικόνων υπερκαλύπτουν τα όρια.

Να δοθεί έμφαση στα παραδείγματα των σελίδων : 64, 65, 66, 100, 102, 104, 105, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 136139, 142, 144, 145, 148

ΔΟΜΗ ΘΕΜΑΤΩΝ :

Τα θέματα θα είναι 4. Τα δύο πρώτα είναι θεωρία και μπορεί να έχουν πολλά υποερωτήματα. Θα υπάρχουν πολλαπλής επιλογής, αντιστοιχίσεις, σωστό - Λάθος, Σωστό- Λάθος με αιτιολόγηση.
Τα επόμενα 2 θα είναι ασκήσεις. Το τρίτο θα είναι απλή εφαρμογή ενώ το τέταρτο θα είναι πρόβλημα, που θα απαιτεί συνδυασμό γνώσεων.

Τα θέματα απαντώνται όλα χωρίς επιλογή.
Comments