درخواست زشت ترین زن دنیا از سرکوزی


در فرانسه زنی که بخاطر بیماریش به عنوان زشتترین زن دنیا شناخته شده بود از سارکوزی رئیس جمهوری این کشور تقاضا کرد اجازه دهد دکترها او را بکشند

او که یک معلم بازنشسته میباشد در دیدار با رئیس جمهور فرانسه ضمن درخواست خودکشی داوطلبانه گفت که حتی یک حیوان هم نباید زندگی او را داشته باشد


این زن پنجاه و دو ساله که در سال دوهزار به این بیماری ناشناخته با عنوان
esehesioneuroblastoma
بصورت تومور کوچکی در صورت شروع شده وبعد از گسترش به آرامی حس بویایی و شنوایی و بینایی او را از وی گرفته است


این زن که شانتال سبیره نام دارد دارای سه فرزند میباشد
و در خواست او به علت مغایرت با قانون اساسی پذیرفته نشد


تنها کشوری در اروپا که بیماران لا علاج در آن حق خودکشی دارند کشور هلند میباشد

همچنین نفر دوم در این رده بندی زنی بنام جاسلین وایلدنستن میباشد که تصویر آن را در زیر میبینید