ต่อมไทมัส

ต่อมไทมัส (thymus gland)

เป็นเนื้อเยื่อน้ำเหลืองชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นพู 2 พู อยู่บริเวณกลางหน้าอก ใกล้กับหัวใจ ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันแบบใช้เซลล์ (cell-mediated immunity) โดยลิมโฟไซด์ที่สร้างจากกระดูกจะต้องมีการเจริญเปลี่ยนแปลงภายในต่อมไทมัสกลายเป็นเซลล์ชนิดที ก่อนที่จะออกสู่กระแสเลือด

ต่อมไทมัสสามารถทำหน้าที่ดังกล่าวตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรถ์ ภายหลังการเกิดเมื่อทารกมีอายุมากขึ้น ต่อมไทมัสจะหมดความสำคัญ และจะฝ่อไปในที่สุด

นอกจากทำหน้าที่กี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันแบบใช้เซลล์กันแล้ว ต่อมไทมัสยังทำหน้าที่เป็นต่อมไร้ท่อซึ่งสังเคราะ และหลั่งฮอร์โมนหลายชนิด ฮอร์โมนที่สำคัญชนิดหนึ่งคือ ไทโมซิน (thymosin) ซึ่งทำหน้าที่กระตุ้นเซลล์ชนิดที ในกระแสเลือดที่ผ่านต่อมไทมัสแล้ว ให้เจริญแล้วพฒนาเป็นเซลล์ทีที่พร้อมที่จะทำงานได้
 
อ้างอิงจาก : http://www.skn.ac.th/skl/project1/hor48/8.htm
 
Comments