ต่อมพาราไทรอยด์

ต่อมพาราไทรอยด์(parathyroid gland)

เป็นต่อมไร้ท่อเล็ก ๆ ที่ฝังอยู่ด้านหลังของต่อมไทรอยด์ด้านละ 2 ต่อม ทำหน้าที่ผลิต และหลั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งเรียกว่า พาราทอร์โมน (parathormone)

พาราทอร์โมน เป็นสารจำพวกเพปไทด์ ประกอบด้วยกรดอะมิโน84 โมเลกุล ทำหน้าที่ร่วมกับแคลซิโทนิน และวิตามินดีในการรักษาสมดุลของแคลเซียมในร่างกาย โดยจะออกฤทธิ์ที่ไต กระดูกและลำไส้ ดังนี้

1. เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมกลับจากท่อไตเข้าสู่กระแสเลือด โดยแลกกับฟอสเฟต

2. เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมจากลำไส้

3.เพิ่มการสลายกระดูก โดยมีการปลดปล่อยแคลเซียมจากกระดูกออกสู่กระแสเลือด

ผลจากการทำงานของพาราทอร์โมนจะทำให้ปริมาณแคลเซียมในเลือดสูงขึ้น ซึ่งตรงกับข้ามกับฤทธ์ของแคลซิโทนิน
 
อ้างอิงจาก : http://www.skn.ac.th/skl/project1/hor48/8.htm
Comments