המצגות של חוה רחמן - טבע


.

פרחים 

מצגת פרחי בר 1

מצגת פרחי בר 2

מצגת פרחי בר 3

מצגת פרחי בר 4

מצגת פרחי בר 5

מצגת פרחי בר 6

 מצגת מגינות שומרון - 1

מצגת מגינות שומרון - 2

מצגת נרקיסים בנחל חצץ

מצגת חלמוניות בנחל תקוע

מצגת מתערוכת הסחלבים בירושלים 2003

מצגת על תורמוסים בגבעה הגלויה - הנסתרת