ตู้ลำโพง 2

    

    ตู้ลำโพงเสียงกลาง

 

 

ตู้ลำโพงเสียงกลางขนาด 15 นิ้ว ทำจากไม้อัด (ลำโพง 200 watt)

 

 

 

 

ตู้ลำโพงเสียงกลางขนาด 10 นิ้ว (ลำโพง 150 กับ 200 watt)


 
 
 
ตู้ลำโพงเสียงกลางขนาด 10 นิ้ว 200 watt หกตัวในตู้เดียว ตู้ขนาด 80x80x60 cm.

 
 
 
ตู้ลำโพงเสียงกลาง 3 นิ้ว 30 watt ทำด้วยไม้อัดกันน้ำครับ

 

 ไปที่ : ตู้ลำโพง