หลักสูตร GS สพท.สุโขทัย เขต 2 52/06/19-21

ให้การอบรมครูสังกัด สพท.สุโขทัย เขต ๒  ซึ่งจัดการอบรม ๒ ห้อง  มีครูชัฏ และครูชยันต์เป็นวิทยากร  ผู้เข้าอบรมห้องละ ๒๕ คน มีความสนใจดีมา ศน.ให้การต้อนรับ ดูแลอย่างดีมาก  คุณมนต์ชัย ครูอ้อย  คุณนุ้ย  ไปประชุมผู้บริหาร กลับพร้อมกัน โชคดีได้กลับเครื่องบิน  งานนี้น้องอิ่มเข้ารับการอบรม ช่วยเหลือวิทยากรได้ดีมาก ช่วยแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องสามารถให้การอบรมไปได้อย่างราบรื่น  มีไซต์สำหรับสื่อสารกันด้วยนะครับ http://sites.google.com/site/gssukhothai/
Comments