หน้าบ้าน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การเรียนรู้แบบบูรณาการ
https://sites.google.com/site/chatjen1707/home/h1.png?attredirects=0


itcbs2560@gmail.com


ตัวอย่างกระบวนการคิด...

วิดีโอ YouTube

 

                           สอนการทำ Mind Map

วิดีโอ YouTube