อย่าปิด "รูเป่า" เกิน 1/3
          เสียงฟลูตที่ไพเราะ เต็มอิ่ม ปราศจากเสียงลม ย่อมเป็นที่ชื่นชอบของนักฟลูตและผู้ฟังทั่วไป

          สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดเสียงที่ดีเมื่อเป่าฟลูตคือ รูเป่า (Embouchure Hole) จะต้องไม่ถูกริมฝีปากล่างปิดมากเกินไป ซึ่งโดยปรกติ จะถูกปิดเพียง 1/3 หรือ 1/4 เท่านั้น

          หากรูเป่าถูกปิดมากเกินไป เสียงที่ได้จะไม่เต็มอิ่ม และมีโอกาสเกิดเสียงลมได้มากกว่า
          ในทางกลับกัน หากรูเป่าถูกปิดน้อยเกินไป ก็จะก่อให้เกิดเสียงลมด้วยเช่นเดียวกัน

          กฎข้อแรกของการเป่าให้ได้เสียงดีคือ ปิดรูเป่าอย่างมากประมาณ 1/3 เท่านั้นComments