เราไม่ต้องพึ่งแสตมป์อีกต่อไปแล้ว


          ใช้กระดาษแบบนี้ดีกว่ามาก เวลาเป่าทำให้รู้สึกว่ามีความมั่นคงกว่า กล่าวคือเนื้อกระดาษสัมผัสกับผิวหนังได้แนบสนิทกว่า          ป้ายสติ๊กเกอร์อเนกประสงค์ตราช้าง เน้นว่าต้อง "ตราช้าง" เท่านั้น เพราะ "ตราม้า" กระดาษหนาเกินไป


          ขนาด A12 ตัดได้ 6 แผ่นเล็ก ใช้ได้ครั้งละประมาณ ๒-๓ ชั่วโมงจึงจะเปื่อย

          เปื่อยช้ากว่าสแตมป์ (ยกเว้นเวลาที่เหงื่อออกมาก) ที่สำคัญคือราคาถูกกว่ามาก และไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ (มีบางคนบอกว่าสีของสแตมป์เป็นวัตถุอันตราย ไม่ควรให้ถูกผิวหนังบ่อยเกินไป)


Comments