เทคนิควิธีการ-เคล็ด(ไม่)ลับ

การจับคันชักของนักไวโอลินมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถ้านักไวโอลินจับคันชักไม่ถูกต้อง การเล่นเทคนิคต่างๆ ก็ไม่สามารถจะทำได้เลย
สำหรับฟลูตก็เช่นเดียวกัน ถ้ารูปปากของนักฟลูตไม่ถูกต้องแล้ว การเล่นเทคนิคต่างๆ ก็ไม่สามารถทำได้


อย่าผิด "รูเป่า" เกิน 1/3

กฎข้อแรกของการเป่าให้ได้เสียงดีคือ ปิดรูเป่าอย่างมากประมาณ 1/3 เท่านั้น


Do no close 'Embouchure Hole' more than 1/3

If you are one of those flutists who do not want to play with 'Airy sound'...


วางปากตรงไหนดี

การวางปากกับแป้นรองริมฝีปาก (Lip Plate) อย่างถูกต้อง เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้สามารถควบคุมขนาดของช่องริมฝีปาก และทิศทางของลม ได้อย่างเหมาะสมกับระดับเสียงต่างๆ และยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เป่าได้เสียงที่ดี ปราศจากเสียงลม


เทคนิครูปปาก : การเป่าในระดับเสียงต่างๆ

เทคนิคพื้นฐานที่สำคัญมากอย่างหนึ่งคือ การปรับเปลี่ยนรูปปากให้เหมาะสมกับการเป่าในระดับเสียงต่างๆ โดยจะต้องไม่เกิดการเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณแก้ม


Embouchure Techinque : Modification of the direction of the air-stream

Many flutists try to play from one register to the other by turning the flute in and out instead of changing only the embouchure. The right way is to modify the direction of the air-stream.


บันไดเสียงและอาร์เปจโจ กับการพัฒนาด้านเทคนิค

การซ้อมบันไดเสียงและอาร์เปจโจจะทำให้เกิดความแม่นยำของรูปปากที่เหมาะสมกับระดับเสียงต่างๆ และทำให้สามารถควบคุมนิ้วมือทุกนิ้วในการเปิดปิดแป้นกดต่างๆ อย่างแม่นยำและสม่ำเสมอ


ติด "แสตมป์" แล้วชีวิตอาจจะดีขึ้น

มีใครบ้างที่เป่าฟลูตแล้วรู้สึกว่าฟลูตจะหลุดออกจากตำแหน่งที่วางปากเสียให้ได้ ทำไมมันลื่นจัง โดยเฉพาะเวลาที่เหงื่อออก แต่เพื่อนบางคนกลับไม่เป็น ไม่เห็นบอกว่ามันลื่นตรงไหน


ทำอย่างไรให้เล่นเร็วๆ ได้?

ก็เหมือนกับถามว่า "ทำอย่างไรให้ขับรถเร็วๆ ได้?"...
..."ไม่มีใครสามารถเล่นเร็วๆ ได้ ด้วยการเล่นเร็วๆ!"