ความ (ไม่) ประณีตในการออกแบบและผลิต มีผลต่อการปิด (ไม่) สนิทของนวม________________________________________
          ไม่ว่าจะใช้นวมที่มีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถ้าหากเป็นฟลูตที่ออกแบบและผลิตอย่างไม่ประณีตแล้ว คุณภาพของนวมที่ดีนั้นก็เท่ากับไร้ความหมาย

          อันที่จริงช่างที่มีความชำนาญสามารถปรับแต่งให้ฟลูตเหล่านี้มีนวมที่ปิดสนิทได้ แต่ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากและมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป จึงไม่คุ้มค่ากับซื้อฟลูตเหล่านี้มาใช้งาน

          มีฟลูตมากมายหลายยี่ห้อที่นวมรั่วเพราะการออกแบบและผลิตที่ไม่ประณีต ส่วนใหญ่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา และจีน

          ปัญหานวมรั่วนี้ ไม่ใช่เป็นปัญหาที่เห็นได้ไม่ชัดเจน ผู้ผลิตแต่ละรายย่อมรู้ดีว่าฟลูตที่ตนผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานที่ควรจะเป็นหรือไม่


          ฉะนั้น จึงขอให้ทุกคนที่ต้องการซื้อฟลูตระมัดระวังให้ดี...Comments