ฟลูต 4 ประเภท จำแนกตามคุณภาพและวัตถุประสงค์การใช้งาน


          ในยุคปัจจุบัน ฟลูตที่มีขายตามท้องตลาดมีหลายรุ่นหลายแบบ ซึ่งเมื่อจำแนกตามคุณภาพและวัตถุประสงค์การใช้งานสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ หรือ 4 ประเภทย่อย คือ

          1. ฟลูตระดับนักเรียน (Student Model) สามารถจำแนกออกได้อีก 2 ประเภท คือ
               1.1 Standard Student Model – ฟลูตนักเรียนรุ่นมาตรฐาน
               1.2 Semi – Professional Model – ฟลูตนักเรียนกึ่งมืออาชีพ

          2. ฟลูตระดับมืออาชีพ (Professional Model) สามารถจำแนกออกได้อีก2 ประเภท คือ
               2.1 Non – Handmade Professional Model – ฟลูตมืออาชีพแบบไม่ใช่แฮนด์เมด
               2.2 Handmade Professional Model – ฟลูตมืออาชีพแบบแฮนด์เมด


          การจำแนกฟลูตออกเป็น 4 ประเภทข้างต้น เป็นการจำแนกโดยปัจจัย 2 อย่างคือ

          1. วัสดุที่ใช้ทำ

             วัสดุที่ใช้ทำฟลูตที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันว่าเป็นวัสดุที่ให้คุณภาพเสียงดี มี 4 อย่างคือ
              1) เงิน (Silver)
              2) ทอง (Gold)
              3) แพลทินัม (Platinum)
              4) ไม้ (Wood)

              แต่เนื่องจากวัสดุทั้ง 4 ประเภทข้างต้นมีราคาแพง (เงิน, ทอง, แพลทินัม) หรือเป็นวัสดุที่ต้องอาศัยความประณีตในการผลิตสูง (ไม้) หรือทั้ง 2 อย่าง จึงได้มีการนำเอาวัสดุอย่างอื่นที่มีราคาถูกกว่า แต่ให้คุณภาพเสียงที่ดีพอใช้มาใช้สำหรับทำฟลูตระดับนักเรียนแทน

              วัสดุที่นิยมนำมาใช้ทำฟลูตนักเรียนดังกล่าวได้แก่ นิกเกิลซิลเวอร์ (Nickel Silver) ที่เคลือบด้านนอกด้วยเงิน (Silver Plated)1


          2. ความประณีตในการผลิต

              ไม่มีเครื่องจักรชนิดใดในโลกที่สามารถผลิตฟลูตที่มีความประณีตเช่นกับแรงงานฝีมือที่ชำนาญ
              ฟลูตที่มีความประณีตในการผลิตสูงกว่าย่อมมีราคาแพงกว่าและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าฟลูตที่มีความประณีตต่ำกว่า
 

          ควรดูตารางเปรียบเทียบฟลูตทั้ง 4 ประเภทต่อไปนี้

________________________________________

เชิงอรรถ

1 ปัจจุบันฟลูตที่ผลิตในประเทศจีนบางยี่ห้อใช้วัสดุที่มีน้ำหนักมากกว่านิกเกิลซิลเวอร์ (Nickel Silver) ที่ใช้ทำฟลูตทั่วๆ ไป ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจเป็นทองเหลือง (Brass) หรือ อาจเป็นนิกเกิลซิลเวอร์ที่มีส่วนผสมของสังกะสี (Zinc) (ในปริมาณมาก) อยู่ด้วยก็เป็นได้ คาดว่าน่าจะมีราคาถูกกว่านิกเกิลซิลเวอร์มากพอสมควร นอกจากนั้น บางเครื่องไม่ได้เคลือบด้วยเงิน แต่เคลือบด้วยสารบางอย่างที่มีสีทอง ราคาก็น่าจะถูกกว่าการเคลือบด้วยเงินมากพอสมควร
  อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เคยได้ทดลอง ฟลูตที่ทำจากวัสดุและการเคลือบดังกล่าวถือว่าให้คุณภาพเสียงที่อยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีข้อเสียตรงที่ต้องออกแรงเป่ามากกว่าฟลูตที่ทำจากนิกเกิลซิลเวอร์เคลือบเงิน ทั้งนี้เนื่องจากเป็นฟลูตที่น้ำหนักมาก

Comments