เริ่มเรียนฟลูตเมื่ออายุ 5-6 ขวบ


          อายุไม่เป็นอุปสรรคกับการเรียนดนตรี โดยเฉพาะเครื่องเป่า มีหลายคนที่เริ่มเรียนดนตรีเมื่ออายุมากแล้ว หลายคนเรียนดนตรีเพื่อพัฒนาตนเองในเรื่องสมาธิและความจำ หลายคนเรียนเพื่อที่จะสามารถเล่นดนตรีอย่างง่ายๆ ได้ นับว่าเป็นงานอดิเรกที่ทำให้มีความสุข ในขณะเดียวกันก็มีความท้าทายอยู่ในตัว


          การเรียนดนตรี ไม่ว่าจะเรียนเมื่ออายุเท่าใด ก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้น แต่การเริ่มเรียนเมื่ออายุน้อยๆ อาจก่อให้เกิดประโยชน์ที่กว้างขวางกว่าการเรียนเมื่ออายุมากขึ้น เช่นเรื่องการพัฒนาด้านความจำก็อาจมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีกว่าหรือเร็วกว่าเมื่อเรียนเมื่ออายุน้อยๆ นอกจากนั้น ยังเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพอีกด้วย

          เด็กน้อยตัวเล็กๆ ที่เริ่มเรียนดนตรีในวันนี้อาจกลายเป็นนักดนตรีระดับโลกก็ได้ ใครจะไปรู้!*

          ในด้านพัฒนาการของเด็ก นักการศึกษาถือว่าการเรียนดนตรีเมื่ออายุน้อยๆ มีส่วนช่วยต่อการพัฒนาทางด้านสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด และความจำ ตลอดจนการพัฒนาด้านอารมณ์ความรู้สึก และมีทัศนคติที่ดีต่อการดำรงชีวิตอย่างมีศิลปะ

          ฟลูต (Flute) เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีไม่กี่ชนิดที่เหมาะสมกับการเริ่มเรียนดนตรีของเด็กอายุน้อยๆ เนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก และท่อนหัวของฟลูตยังสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้แบบโค้งงอ (Curved Headjoint) ซึ่งจะทำให้ฟลูตมีขนาดสั้นลง (ความจริงความยาวของฟลูตยังเท่าเดิม)Curved Headjoint – ท่อนหัวแบบโค้ง

          ท่อนหัวแบบโค้งทำให้ฟลูตไม่ยาวเกินไปสำหรับเด็ก


                       เลือกฟลูตที่ทำให้เด็กเป่าได้สบาย

          1. Offset G System + Covered Keys

              หรือ

          2. Offset G System + Ring Keys

              เป็นฟลูตที่ทำให้เด็กเป่าได้สบาย


          Offset G System ระบบกลไกแบบออฟเซตจี หมายถึงระบบกลไกของคีย์ที่คีย์ G ไม่ได้อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกับคีย์อื่นๆ เหมาะกับนิ้วที่สั้นกว่าผู้ใหญ่ของเด็ก โดยเฉพาะนิ้วนาง และทำให้ไม่ต้องเอื้อมมือซ้ายมากเกินไป ทำให้เป่าได้อย่างสบาย

          Covered Keys คีย์แบบปิด แป้นกระเดื่องแบบที่ไม่ต้องใช้นิ้วปิดรูให้สนิท ทำให้ง่ายขึ้นมากสำหรับเด็กอายุน้อยๆ
          Ring Keys คีย์แบบวงแหวน ฟลูตแบบที่มีรูที่แป้นกระเดื่อง มีข้อดีคือ จะทำให้เด็กต้องวางนิ้วทุกนิ้วลงตรงกลางของแป้นกระเดื่องทุกแป้นเพื่อปิดรูให้สนิท ซึ่งจะทำให้ลักษณะการวางนิ้วของเด็กโค้งงออย่างเหมาะสมโดยอัตโนมัติ แต่ถ้ายืดนิ้วไม่ถึงปิดรูได้ไม่สนิททุกรูก็อาจใช้จุกอุด/ปลั๊ก (Plug) ที่ทำจากพลาสติก ซิลิโคน หรือไม้คอร์ก อุดรูแค่บางรูก็ได้          Offset G System + Covered Keys          Offset G System + Ring Keys
          หรืออาจใช้ฟลูตแบบที่มีระบบกลไกแบบอินไลน์จี (Inline G System) ก็ได้ (ถ้าเหมาะกับสรีระของเด็ก)

          Inline G System + Ring Keys


 
________________________________________

เชิงอรรถ


* ควรระวังไม่ทำให้เด็กเชื่อว่าความสำเร็จอย่างสูงสุดจะเกิดขึ้นไม่ได้ ความเชื่อว่า “ทำไม่ได้” หรือ “เป็นไปไม่ได้” เป็นความเชื่อที่เป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงต่อคนๆ นั้นเอง คนที่เชื่อผิดว่าทำไม่ได้ หรือเป็นไปไม่ได้จะไม่ประกอบความเพียรพยายาม เมื่อไม่เพียรพยายาม ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ เราต้องปลูกฝักความเชื่อที่ถูกว่า “ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ หรือ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเราพยายามจริงๆ”________________________________________

ข้อมูลเพิ่มเติม


          การเริ่มเรียนฟลูตตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบมีปรากฏมานานแล้วในต่างประเทศ โดยเฉพาะ ประเทศในทวีปยุโรป รวมทั้งประเทศแถบเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน (รวมทั้งฮ่องกง) และไต้หวัน


เด็ก 5 ขวบก็เป่าฟลูต!เด็ก 7 ขวบเป่าฟลูต


Comments