Onze school doceert op zaterdagochtend de Nederlandse taal en cultuur aan kinderen met een Nederlandstalige achtergrond, die wonen in de regio Londen. De school heeft momenteel rond de 100 leerlingen, in de leeftijd van vier tot vijftien jaar, groep 1 t/m 8 en groep VO 1/2/3. Groepen variëren tot maximaal 16 leerlingen per groep, onder leiding van ervaren en gekwalificeerde leerkrachten en met de hulp van assistenten.  Onze school staat onder toezicht van de Nederlandse overheid, die de school regelmatig inspecteert, en is geaccrediteerd door de stichting NOB.

Het doel van de school is om de aansluiting met het onderwijs in Nederland zo goed mogelijk te laten verlopen. Daartoe wordt er gebruikgemaakt van het Cito-leerlingvolgsysteem en daarnaast worden er methoden gebruikt die speciaal zijn ontwikkeld voor kinderen bij wie het Nederlands de tweede taal is. Er wordt gestreefd naar lesgegeven met behulp van de nieuwste lesmethoden. Om het onderwijs succesvol te laten verlopen, hebben wij als richtlijn voor het primair onderwijs een minimum aantal gewenste lesuren van 120 lesuren per jaar, verdeeld in 37 weken van 3 lesuren, waarin het huiswerk niet is inbegrepen. Onmisbaar hierbij is de inzet van de Nederlandstalige ouder, zowel wat betreft het consequent Nederlands spreken met het kind alsmede begeleiding met het huiswerk.

 Registered Charity - Registered No. 1121703