FAQ

Is er een wachtlijst?
- Een belangrijk uitgangspunt voor De Regenboog School is dat er in kleine groepjes, met intensieve begeleiding, les wordt gegeven. We proberen voor iedereen een plek te vinden, maar op dit moment is er voor bepaalde groepen een wachtlijst.  Voor accurate informatie welke groepen een wachtlijst hebben kunt u het beste contact op nemen via het email adres onder contact.
 
Wat zijn de kosten voor het huidige school jaar?
- De kosten voor De Regenboog School staan vermeld in de schoolgids. De schoolgids kunt u vinden onder documenten.

Wat is de financiële relatie tussen de school en het NOB?
- De kosten werden tot september 2013 gedekt door de subsidie van de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB) en de ouderbijdrage (lesgeld). Door de bezuinigingen van de Nederlandse overheid is de subsidie aan alle Nederlandse scholen in het buitenland komen te vervallen; dus ook voor de Regenboog School.  

Hoe neem ik contact op met één van de verschillende bestuursleden?
- Kijk hiervoor onder het kopje bestuur en gebruik één van de email adressen welke hier vermeld staan.