De groepen‎ > ‎

Groep 6

Juf Ilona en juf Hetty

Voor komend schooljaar hopen wij alles uit de leerlingen te kunnen halen wat er in zit, met de nadruk op het ontwikkelen van de Nederlandse taal. Dit kan, naar ons idee, alleen wanneer de leerlingen met veel plezier en positieve energie op zaterdag naar hun vertrouwde klas gaan. Een goed pedagogisch klimaat is hierbij zeer van belang. Daarnaast helpt voldoende structuur, duidelijkheid en rust hier tevens erg aan mee.

Om dit te realiseren zouden wij tevens, op u als ouder, zo nu en dan een beroep willen doen. Naast de contactmomenten, kunt u altijd langskomen voor vragen. Samen maken we er een leuk en gezellig, maar vooral leerzaam jaar van!


Wat doen wij zoal in de klas?
  • Wij beginnen elke week om 10:00 uur in de kring. De leerlingen krijgen dan de kans over hun ervaringen van de afgelopen week te vertellen of over iets dat nog moet komen.

  • Vervolgens werken we ongeveer 45 minuten uit de taalmethode Taal actief. De leerlingen werken in verschillende werkvormen (cooperatieve werkvormen).

  • Daarna gaan we bezig met woordenschat van Taal actief. Een methode die de woordkennis van de leerlingen op een actieve manier vergroot. Deze woorden worden thematisch aangeboden en staan in verbinding met het onderdeel taal van Taal actief. Het is de bedoeling dat de leerlingen deze woorden receptief beheersen; dat ze de woorden begrijpen als ze in gesproken en geschreven taal voorkomen. De woorden worden geïntroduceerd aan de hand van een woordspin of een bepaald spel. De leerlingen komen vervolgens dit woord tegen in hun taal opdrachten en ze zullen tevens een aantal invuloefeningen in hun werkboek maken. Zo nu en dan krijgen de leerlingen een werkblad van woordenschat als huiswerk mee naar huis.

  • Om 11:40 uur hebben wij pauze tot 12:00 uur

  • Van 12:00 uur tot 13:00 uur doen we iedere week iets anders.

  • Nieuwsbegrip: Hiermee oefenen we begrijpend lezen maar dan met het nieuws van de dag/ week.

  • Spelling- en grammaticawerkbladen voor groep 5 en 6.

  • Werkstukken/spreekbeurten en boekbesprekingen

  • Het cultuuronderwijs zal plaatsvinden in de vorm van vieringen en komt ter sprake in de onderwerpen van Nieuwsbegrip en taal.  

  • Om 13:00 uur mogen de leerlingen naar huis.