Bestuur

De school wordt bestuurd door ouders op vrijwillige basis. Eén keer per jaar houdt de school een algemene ledenvergadering waarin de leden (ouders en leerkrachten) het bestuur kiezen. De bestuurleden zijn te bereiken via het algemene email adres onder het kopje contact. Voor directe vragen, welke niet zijn opgenomen onder het kopje FAQ, kunt u leden van het bestuur ook rechtstreeks benaderen op de zaterdagen dat les wordt gegeven, zie hiervoor de kalender.

Het bestuur staat onder toezicht van de “Trustees”. De trustees hebben geen directe band met de school om een conflict van belangen te vermijden. Een maal per jaar vindt er een vergaderig plaats tussen het bestuur en de “trustees”. Er wordt dan een rapport opgesteld dat volgens de wettelijke regels naar de “Charity Commission” moet worden verzonden.

Huidige leden in het bestuur zijn:

Directrice: Anne Bos en Adjuct: Marietje Jansen(@Directeur )
Voorzitter: Nelke Droppert (@Admin)
Penningmeesters: Ruud Kole, Arjan van Bussel, Maarten Wildschut (@Financiën)
Secretaris: Martin Smidt (@Admin)
Algemeen: Tanja Rakhou, Jan de Boer, Jose Nieuwhof, Johannes Zijlstra, Kirsten Vroegop en Janne de Haan (@Bestuur)


Voor vragen, stuur dan een mailtje naar vragen.regenboogschool@googlemail.com

Directrice:
De directeur staat formeel aan het hoofd van het onderwijzende personeel. Hij/ zij is verantwoordelijk voor het curriculum. Het curriculum wordt in samenwerking met de andere leerkrachten opgesteld. De directeur wordt aangesteld door het bestuur.