Vacatures beschikbaar (kijk voor meer informatie onder het tabblad 'contact')

"Taalverwerving is een creatief proces dat in voortdurend samenspel met het taalaanbod tot stand komt en dat geldt zowel voor de eerste taal als voor de tweede taal. 
Een groot aantal factoren zijn daarbij van invloed. 
Naast factoren als cognitie en cognitieve ontwikkeling, motivatie en contact is leeftijd een van de factoren die een rol speelt. Alles wijst erop dat tweetaligheid beter, sneller en vollediger verworven kan worden op vroege leeftijd dan later in het leven."

Onze school ontleent haar naam aan"The Rainbow Montessori School", waar De Regenboog School sinds haar oprichting, in 1993, intrek had genomen. Wij hopen dat de vrolijke, kleurrijke en spontane eigenschappen van een regenboog gereflecteerd worden in onze leerlingen. Inmiddels is de school verhuisd naar het terrein van de Salusbury School. De school maakt echter geen onderdeel uit van de Salusbury School en is geheel zelfstandig.

De school begon oorspronkelijk als een vereniging die geregistreerd was bij de Kamer van Koophandel in Den Haag. Omdat de school in Engeland is gevestigd en moet voldoen aan de Engelse wetgeving werd besloten om vanaf 1 januari 2008 een "charity" op te richten. De Charity staat geregistreerd bij de Charity Commission for England and Wales onder nummer 1121703. De statuten van de Charity zijn beschikbaar voor download op onze website.