มทส. มาร์คสเปค - SUT MarkSpec

เอกสารประกอบสัญญา ที่ใช้ ทดสอบระบบซอฟต์แวร์ ได้


มทส. มาร์คสเปค
(SUT MarkSpec) เป็นโปรแกรมสำหรับแก้ไขและคอมไพล์เอกสารมาร์คดาวน์ (Markdown) ให้เป็นโปรแกรมสำหรับทดสอบเชิงยอมรับ (acceptance testing) เพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ตามที่ต้องการได้
โดยใช้ชุดคำสั่งการเทียบภาพของระบบ Sikuli

มทส. มาร์คสเปค ทำให้เอกสารมาร์คดาวน์ภาษาไทย ใช้เป็นได้ทั้ง 1. กรณีทดสอบที่รันได้จริง และ 2. เอกสารประกอบสัญญาได้

แนวคิดสำคัญ
 • นอกจากตัวซอฟต์แวร์เองแล้ว เอกสารข้อกำหนดซอฟต์แวร์ที่รันได้ คือ สินทรัพย์ (Assets) ขององค์กร
  (Executable specification is an asset of the organization) ที่ใช้ยืนยันว่าซอฟต์แวร์นั้น ๆ ยังมีประโยชน์ต่อองค์กรอยู่

ประโยชน์ของ มทส. มาร์คสเปค
 • อนุญาตให้นักพัฒนาเขียนกรณีทดสอบเป็นภาษาไทย
 • ลดช่องว่างของการสื่อสารระหว่างนักพัฒนาและผู้ใช้ระบบ
 • ลดเวลาเตรียมเอกสารของทีมพัฒนา
 • เพิ่มบทบาทการทวนสอบซอฟต์แวร์ของผู้ใช้
 • เพิ่มความเข้าใจในสินทรัพย์ทางซอฟต์แวร์แก่ผู้บริหาร
ใช้ทดสอบได้ทั้ง
 • โปรแกรมแอพพลิเคชันบน Desktop ทั่วไป
 • เว็บแอพพลิเคชัน
 • โปรแกรมสำหรับ Mobile หรือ Tablet (ผ่านทาง Emulator)
 • โปรแกรมระบบควบคุมอุปกรณ์ภายนอก (ที่มีส่วนของแสดงผลบนจอภาพ)

สามารถประยุกต์เพื่อใช้ทดสอบโปรแกรมข้ามแพล็ตฟอร์มได้โดยทดสอบผ่านการแสดงผลของ Virtual Machine หรือทดสอบโปรแกรมระยะไกลผ่านโปรแกรมควบคุมเช่น Remote Desktop หรือ VNC เป็นต้น

ระบบ editor ของ มาร์คสเปค สร้างและปรับปรุงจาก Dillinger และ Ace Editor สำหรับระบบ ATDD ใช้ Spock เป็นฐานของโปรแกรมข้อกำหนด และใช้ Sikuli เป็นตัวควบคุมและประมวลผลภาพ

MarkSpec 1.0.0.M4

ดาวน์โหลด มทส มาร์คสเปค 1.0 M6 คลิกที่นี่ (9 พฤศจิกายน 2556)

Tutorial สำหรับลองใช้งาน

 1. เปิดโปรแกรม Notepad แล้วตั้งค่า Font เป็น Tahoma ขนาด 20 pt แล้วปิดโปรแกรม Notepad
 2. เปิด MarkSpec และเปิดหา spec ในไดเร็คทอรี demo/ ชื่อ hello.md
 3. กด F9 หรือสั่ง Run -> Run Spec
Comments