จำนวนผู้เข้าชม

กระดานสนทนา

เอกสารประกอบการเรียน

ą
1.ความหลากหลายของพืช.gif
ดู ดาวน์โหลด
  95 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.พ. 2555 20:02 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ą
2.ความหลากหลายของเผ่าพันธ์.gif
ดู ดาวน์โหลด
  24 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.พ. 2555 20:02 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ą
3.ความหลากหลายสิ่งมีชีวิต.gif
ดู ดาวน์โหลด
  23 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.พ. 2555 20:02 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ą
4.เผ่าพันธ์ที่คล้ายคลึงกัน.gif
ดู ดาวน์โหลด
  51 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.พ. 2555 20:02 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ą
4.เพศผู้เพศเมีย.gif
ดู ดาวน์โหลด
  19 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.พ. 2555 20:02 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ą
5.ลำดับสปีชีส์.gif
ดู ดาวน์โหลด
  19 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.พ. 2555 20:02 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ą
6.ขั้นตอนการเกิดสปีชีส์ใหม่.gif
ดู ดาวน์โหลด
  43 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.พ. 2555 20:02 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ą
7.เกิดพันธ์ใหม่.gif
ดู ดาวน์โหลด
  31 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.พ. 2555 20:02 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ĉ การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม.doc
ดู ดาวน์โหลด
  117 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.พ. 2555 20:01 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ċ
ข้อมูลประกอบ56 กลุ่มชาติพันธุ์ในจีน.htm
ดาวน์โหลด
  489 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.พ. 2555 20:02 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ĉ คำถามชวนคิด.doc
ดู ดาวน์โหลด
  27 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ก.ย. 2554 02:01 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ĉ คำอธิบายรายวิชาม.ปลาย.doc
ดู ดาวน์โหลด
  67 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ก.ย. 2554 01:59 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ĉ คุณลักษณะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลก.doc
ดู ดาวน์โหลด
  39 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.พ. 2555 20:00 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ĉ ใบความรู้เรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรม.doc
ดู ดาวน์โหลด
  244 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ก.ย. 2554 02:01 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ĉ ใบงานความหลากหลาย.doc
ดู ดาวน์โหลด
  21 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.พ. 2555 20:00 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ĉ ใบงานปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์2.doc
ดู ดาวน์โหลด
  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2554 19:48 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ĉ ใบงานสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกที่มีความหลากหลาย.doc
ดู ดาวน์โหลด
  1269 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ก.ย. 2554 02:01 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ĉ เผ่าพันธุ์มนุษย์.doc
ดู ดาวน์โหลด
  38 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.พ. 2555 20:01 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ĉ เพลงชีวิตสัมพันธ์.doc
ดู ดาวน์โหลด
  29 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ก.ย. 2554 02:02 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ĉ รายวิชาส32203ชื่อวิชามนุษย์นิเวศวิทยา2.doc
ดู ดาวน์โหลด
  27 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ก.ย. 2554 01:58 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ċ
โลกสวยด้วยมือเรา.mp3
ดาวน์โหลด
  4164 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ก.ย. 2554 01:59 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ĉ หน้าที่ พลเมืองดี.doc
ดู ดาวน์โหลด
  22 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ก.พ. 2555 20:00 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
Comments