Khatam Terjemahan

                                                   [Previous] [Next] [Home]

YUSUF, dari ayat 41~50;

41. “Hai dua sahabat penjara ku !  ada pun salah seorang dari kamu, maka ia akan memberi minum  kepada Tuhan nya arak, dan ada pun yang seorang lagi, maka ia akan disalib, lalu dimakan oleh burung dari kepalanya, telah diputuskan urusan yang kamu tanyakan kepada ku itu”.

42. Dan ia berkata kepada seorang dari dua yang ia percaya, bahawa ia akan selamat itu; “sebutlah akan daku pada Tuhan mu !” tetapi dilupakan dia oleh Syaitan buat menyebut kepada tuan nya, lantaran itu, tinggal lah Yusuf dalam penjara beberapa tahun.

43. Dan berkata Raja; “sesungguhnya aku menyampai melihat tujuh sapi yang gemuk dimakan dia oleh tujuh sapi yang kurus, dan aku mimpi tujuh tangkai yang hijau dan yang lain nya kering, hai pegawai-pegawai ! berilah kepada ku tentang mimpi ku itu, jika memang kamu boleh tadbirkan mimpi”.

44. Mereka berkata; “itu mimpi-mimpi yang kacau, dan bukan kami orang-orang yang mengetahui tawail mimpi-mimpi itu”.

45. Dan berkata orang yang selamat dari antara dua itu, pada hal ia ingat sesudah satu masa; “aku akan khabarkan kepada kamu takwailnya, lantaran itu, utuslah akan daku”.

46. “Yusof, hai orang yang benar ! petua kan lah kepada kami tentang tujuh sapi yang gemuk yang dimakan dia oleh tujuh sapi yang kurus, dan tentang tujuh tangkai yang hijau dan yang lainnya kering , supaya aku kembali kepada orang-orang itu sampai mereka tahu”.

47. Ia berkata; “kamu akan berladang tujuh tahun dengan sungguh-sungguh, maka apa yang kamu ketam, hendaklah  kamu tinggalkan nya pada tangkai nya melainkan sedikit dari apa yang kamu makan.

48. “Kemudian akan datang sesudah itu, tujuh tahun kepayahan yang akan memakan apa yang kamu sediakah baginya, melainkan sedikit dari apa yang kamu simpan”.

49. “Kemudian akan datang sesudah yang demikian, satu tahun yang padanya dihujani manusia, dan pada nya lah mereka akan  memerah”.

50. Dan berkata raja; “bawalah dia kepada ku”, maka tetakala urusan itu datang kepadanya, ia berkata;  “kembalilah kepada Tuan mu, lalu tanyalah kepadanya apa hal perempuan-perempuan yang memotong  jari-jari  tangan-tangan mereka kerana sesungguhnya Tuhan ku amat mengetahui akan tipu daya  mereka”.


Sumber,
[] http://www.facebook.com/groups/130738987062151/doc/194041174065265

Following Twitter,
[] https://twitter.com/wasiyyahknajid5/status/689788496001667072.
Comments