ซ่อมทีวี


อาการเสีย

1. อาการไม่มีภาพไม่มีเสียง(หน้านี้)




2. อาการภาพยืดส่วนบน





3. ระบบสัมผัส ถึงดูได้ เคาะ ป๊อก ๆ ดูได้เฉยเลย

เว็บลิ้ง
ราคากลางราคาซ่อมทีวี

สาเหต / อุปกรณ์เสีย

1. สาเหตุทีวีไม่มีภาพ ไม่มีเสียง เกิดจาก H-out Transistor หรือ Switching Power Supply


2. Capacitor เสีย ภาค vertical





3. ขาอุปกรณ์ฺหลวม
รายการซ่อม ค่าซ่อม

1. H-out Transistor




2. เปลี่ยน ค่า 100uF/160v (ราคา๋ซ่อม ตามรุ่น และ ขนาดทีวี) 400-700 บาท




3. ไล่ย้ำจัดบัดกรี ขาอุปกรณ์ ภาคจ่ายไฟ และ ภาค H-out