Chandrakasem Rajabhat University Researchers' Community:ชุมชนคนทำวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

arti3319-thitiwajara-กลุ่ม101-ว-1ด : ข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

 เชิญชวนท่านนักวิจัยชาวจันทรเกษมทุกท่านทุกระดับ มาเข้าร่วมกันสร้างโปรไฟล์ไว้ในเว็บไซต์แห่งนี้ โปรดแจ้งชื่อและอีเมลของท่าน(แนะนำให้ใช้ gmail)ไว้ในหน้านี้หรือส่งแจ้งความจำนงค์ไปที่ผม ผศ.ประชิด ทิณบุตร prachid007@gmail.com  จะได้เข้ามาร่วมกันสร้างร่วมเสนอแนะความคิดเห็น แบ่งปันองค์ความรู้แก่กันและเผยแพร่สู่สังคมทั่วไป ที่สำคัญคือจะได้รู้จักกันและได้รู้จักผลงานว่าใครทำวิจัยเรื่องอะไรและก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว และขอเรียนเชิญทุกท่านที่เป็นชาวจันทรเกษมทั้งหลาย มาร่วมเขียนบทความวิชาการเผยแพร่ด้วยกันนะครับ
     ท่านใดที่ได้รับเชิญแล้วก็เชิญเขียนหน้าสาระต่างๆที่ผมตั้งต้นไว้ให้บ้างแล้วได้เลย ทำไม่ยากครับ ลองสร้างในไซต์ของตัวเองก่อน เมื่อมั่นใจแล้วก็ส่งข่าวหรือมาสร้างหน้าเชื่อมโยงไปเว็บส่วนตัวของท่านก็ได้ ลองดูวิดีโอติวเตอร์ที่สร้างไว้ในนี้ให้แล้วหรือท่านใดจะช่วยเขียนวิธีการสร้างหน้าเว็บอย่างง่ายก็จะยินดียิ่งครับ ช่วยๆกันหน่อยนะครับ
     อยากเพิ่มเติมสิ่งที่ดีๆและเหมาะสมและสมควร ก็สร้างเสริมหน้าเข้ามาได้เลยนะครับ เพราะทุกท่านที่ได้รับเชิญคงทราบข้อปฎิบัติของนักวิจัยและนักวิชาการกันดีอยู่แล้ว
Online Resources Links 
 
   แหล่งศึกษาเรียนรู้ออนไลน์ จากแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกระบบบริการของมหาวิทยาลัย และแหล่งอื่นๆที่ควรต้องศึกษาและเข้าใช้งานดังนี้
A.เว็บไซต์ที่เป็น Sub Domain/Intranet ซึ่งเป็นเครือข่ายย่อยภายในมหาวิทยาลัย ชื่อเครือข่ายบริการ CGMNET และ Artprog
   1.http://artnet.chandra.ac.th : เว็บไซต์สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม กทม.
   2. http://art.chandra.ac.th : เว็บไซต์รวมระบบอีเลิร์นนิ่ง สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.
   3.http://chandraonline.chandra.ac.th : เว็บไซต์ระบบอีเลิร์นนิ่ง สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.
    4.humanet.chandra.ac.th : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   5.chandra.ac.th : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
B.เว็บไซต์ที่จดทะเบียน Domain Name สากล โดยใช้ทุนส่วนตัวของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร ในนามเจ้าของและผู้บริหารจัดการระบบ โดยเช่าพื้นที่บริการในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเว็บไซต์เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม และใช้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ การค้นคว้า การทดสอบ การสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ เชิญที่
   1.prachid.com : เว็บไซต์ส่วนตัว ผศ.ประชิด ทิณบุตร
   2.chandraonline.info : เว็บไซต์จันทราออนไลน์ดอตอินโฟ ระบบKM
   3.e107thailand.com : เว็บไซต์การพัฒนาระบบ e107Thai CMS     
   4.clarolinethai.info :  เว็บไซต์การพัฒนาระบบ ClarolineTHai elearning
   5.art-rajabhat.net : เว็บไซต์สนับสนุนเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ด้านศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
    6.wordpressthai.com : เว็บไซต์การพัฒนาระบบบล็อกWordPress Thai Edition CMS
   7.thaiteachers.info : ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อครู-อาจารย์ไทย:Thai e-Teacher's Knowledge Sharing Center
   8.thairesearcher.info : สารสนเทศและผลงานของนักวิจัยไทยทุกระดับ : Thailand Researcher’s Community
   9.novice-researchers.net : เครือข่ายต้นกล้าวิจัย สายใยจาก วช.
  10.ThaiSME.info : Thailand Small,Medium,Enterprise Package Development Information
   11.elearning.art-rajabhat.net : เว็บไซต์การพัฒนาระบบ eFrontTHai elearning
   12.DokeosThai eLearning :  เว็บไซต์การพัฒนาระบบ DokeosTHai elearning

Knowledge Managementand Information Technologyfor all Thai Teachers
WordPress Thai EditionDev to Serv YourKnowledge Managementby Wordpressthai.com
Thailand
 
Build Brand.info สร้างแบรนด์ 
Brand Building Knowledge
Wittycomputer:วิตตี้คอมพิวเตอร์
prachid.com:ประชิดดอตคอม
e107CMS Thai Edition : FreeCMS
ThaiSME Community
Ĉ
Thitiwajara Pongsak,
10 เม.ย. 2556 00:38
Comments