วัดสาคูใต้

 
ศาลากลางน้ำวัดสาคูใต้
ประดิษฐานพระนาคปรก
 
 
หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

 
ศิวะลึงค์
พบในสระน้ำบริเวณวัด
บริเวรโดยรอบวัด

Comments