วัดสาคูใต้

 
ศาลากลางน้ำวัดสาคูใต้
ประดิษฐานพระนาคปรก
 
 

หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด


พ่อท่านคล้าย

ศิวะลึงค์
พบในสระน้ำบริเวณวัด


ที่พักสังฆ์พระโพธิสัตว์กวนอิม

บริเวรโดยรอบวัด

Comments