ค่ายวิดคอมบริการสู่ชุมชน! และสามารถชมกิจกรรมอื่นๆได้ ที่นี่