Home

             ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ website ของ Composite Gas Tank Thailand CO., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ถังแก๊ส LPG ที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในโลก รายแรกของประเทศไทย
            บริษัทของเราจัดตั้งขึ้นในปี 2002 โดยกลุ่มวิศวกรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 500 ล้านบาท ทำการจัดตั้งโรงงานผลิตอยู่ที่ Eastern Seaboard จ.ระยอง 
        เนื่องจากในปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในประเทศต่างๆ เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวัสดุไม่เพียงพอต่อความต้องการในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นการคิดค้นวัสดุใหม่ๆขึ้นมาทดแทนวัสดุเดิมที่กำลังจะหมดไปในอนาคตจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้
        ด้วยปัญหาดังกล่าวทำให้บริษัทของเรามีแนวความคิดที่นำวัสดุคอมโพสิท มาใช้ผลิตถังก๊าซหุงต้ม (LPG) แทนที่เหล็ก ด้วยโครงสร้างหลักของถังคอมโพสิทประกอบด้วยถังชั้นในเป็นพลาสติกขึ้นรูปชนิด MDPE (Medium Density Polyethylene) และมีการพันรอบด้วยเส้นใยแก้วผสมเรซินเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับแรงดันของก๊าซที่บรรจุภายในถังและถังคอมโพสิทน้ำหนักน้อยกว่าถังเหล็กถึง  50% ทำให้เคลื่อนย้ายสะดวกส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งลดลงและภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศยังไม่สามารถผลิตถังคอมโพสิทบรรจุก๊าซหุงต้มได้ อีกทั้งถังที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูง ดังนั้นแนวคิดที่จะออกแบบถังคอมโพสิทบรรจุก๊าซหุงต้มเพื่อใช้เป็นต้นแบบในภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ