Eleccions Comitè 2009

Els resultats de les eleccions han estat els següents:

CGT: 83  (6 representants)
CSC: 32  (3 representants)
EN BLANC: 5
NULS: 1
TOTAL: 121

Aquests resultats ens donen la majoria dins el Comitè d'Empresa (6 representats sobre 9).

Després de la consititució formal del Comitè d'Empresa, la representació de CGT-CELLS queda:

 Carlos Pascual  Marc Alvarez  Àngel Olmos  Lluís Ginés  Lucía Aballe  Sergi Blanch
 
 
 
 
 
 
 President CE  Delegat de Prevenció
 i Representant a la Comissió Paritària
 Delegat de Prevenció

 Responsable de Comunicació
 Secretari CE

Per part de la llista de CSC-Intersindical, hi ha 3 representants al CE:
  • Ferran Fernandez (responsable de comunicació)
  • Sonia Puig (delegada de Prevenció)
  • Josep Campmany (representant a la Comissió Paritària)
Volem agrair a tots aquells queens hagueu depositat la vostra confiança en la nostra candidatura. El vostre recolzament ens dóna encara més il·lusió per tirar endavant el projecte de millorar les condicions de treball a CELLS.


Subpáginas (1): Programa
Comments