Què és la secció Sindical de CGT-CELLS?

La secció sindical de CGT-CELLS està formada per treballadors del Sincrotró, que des de fa algun temps ens reuníem per a buscar solucions als varis problemes que percebíem en CELLS.
Estem afiliats al sindicat CGT, que ens proporciona un suport sòlid per a la nostra activitat, donant-nos al mateix temps total autonomia en les nostres decisions. La manera d'organització assembleari i horitzontal en CGT s'adapta també a la nostra manera de funcionar: en la secció sindical, les decisions es prenen per tots els membres i els representants assumeixen les decisions de l'assemblea.

Quina és la relació entre la "secció sindical" i el "comitè d'empresa"?

La secció sindical és un ens independent del comitè. Des de la secció s'ha impulsat una candidatura per les eleccions al comitè, en la qual participen persones de la secció a més de dues independents. El comitè (que estarà format per 9 representants de CGT i de CSC, en proporció als vots obtinguts) serà l'interlocutor davant CELLS per a qüestions com la negociació del següent conveni.

Què proposa CGT-CELLS per al comitè d'empresa?

Hem preparat una pàgina sobre la candidatura al comitè d'empresa i una altra amb les nostres propostes bàsiques. A més, pots descarregar un tríptic més resumit.

Com puc col·laborar amb vosaltres?

Entre els afiliats a CGT en CELLS, les següents persones han assumit càrrecs en la secció sindical:
 Marc Alvarez
Gabriele Benedetti
Sergi Blanch
Lluís Ginés
Ubaldo Iriso
Ángel Olmos
Carlos Pascual

Podeu dirigir-vos a qualsevol d'ells personalment o per correu electònic <synchrotron.cgt@gmail.com>, tant per a rebre informació sobre CGT-CELLS com per qualsevol ajuda que necessiteu per part de la mateixa.
Qualsevol persona pot col·laborar o demanar ajuda, tant si està afiliada a CGT com si no. Però, en qualsevol cas, nosaltres us animen a afiliar-vos (a CGT, o a altres sindicats) i a participar de forma activa i solidària.


Recorda: la unió fa la força