Intro

Zoeken op deze website? Dat kan snel via de zoekfunctie rechtsboven iedere pagina.
 
Men schat dat één op de 250.000 baby’s met chronische granulomateuze ziekte geboren is (CGD), hoewel de symptomen van de aandoening wellicht pas na 3 maanden leeftijd kunnen verschijnen. Dankzij vooruitgang die in diagnose en behandeling wordt gemaakt, kunnen de meeste mensen met CGD nu verwachten een redelijk normaal leven te leiden - enkele van de eerste patiënten die met CGD werden gediagnosticeerd hebben nu school beëindigd en werken, stichten gezinnen en leiden een vrij normaal leven.

De medische literatuur verwijst naar de aandoening als chronische granulomateuze ziekte / chronic granulomatous disease CGD.
Wellicht is het nauwkeuriger om het te beschrijven als aandoening van de manier waarop bepaalde beenmerggenen functioneren.

Deze korte gids voor CGD probeert om de gemeenschappelijke vragen te beantwoorden die vaak door ouders en opvoeders van kinderen met CGD,
en door de kinderen zelf worden gesteld.


De originele uitgave is samengesteld in samenwerking met:

The National Institution of Allergy and Infectious Diseases,

National Institutes of Health, Bethesda, MD 20892, USA

The CGD Research Trust

The Primary Immunodeficiency Association, Alliance House,

12 Caxton Street, London, SW1H 0QS, UK

CGD Association Inc., 2616 Monterey Road, San Marino, California

91108-1646, USA

 

Nederlandse vertaling: Grégor Quaedvlieg 06/2006