OFERTA EDUCATIVA‎ > ‎

PFI

Oferta PFI Curs 2016-2017 
 •  Auxiliar en comerç i atenció al públic 
 • Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia 
 • Auxiliar en fusteria i instal·lació de mobles 
 • Auxiliar de mecànica i electricitat
 • Auxiliar en vendes, oficines i atenció al públic 
 • Auxiliar en establiments hotelers i restauració. 

Els Programes de Formació i Inserció  

Els programes de qualificació professional inicial (PFI), s'adrecen als joves més grans de setze anys, i prioritariament menors de 21 anys, que finalitzen l'etapa de l'Ensenyament Secundari Obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria.

La finalitat dels programes és desenvolupar actituds i competències que contribueixin al creixement personal i facilitin una inserció social i laboral satisfactòria, i proporcionar formació professional elemental que faciliti la incorporació en un sector professional.

Els nostres PFI són adaptats i es desenvolupen en dos cursos acadèmics.

Els PFI es divideixen en dos mòduls formatius.

Mòdul Professionalitzador
En aquest mòdul es treballen:
 • Les competències pròpies del perfil professional triat, en context de taller. 
 • Competències de magatzem.
 • Projecte integrat 

Mòdul Formatiu
Són mòduls de formació general per a tots els PFI, independentment del perfil professional i serveixen per desenvolupar les competències bàsiques necessàries per a la definició i aplicació del projecte personal, formatiu i professional de cada jove. Es divideix en: 

 • Desenvolupament personal: Serveix per desenvolupar actituds i competències que ajudin a elaborar els projectes personals.
 • Coneixement de l'entorn: Conèixer l'entorn social i laboral on es desenvoluparan els projectes.
 • Aprenentatges instrumentals: Potenciar aquells aprenentatges instrumentals que necessiten per desenvolupar els projectes 

Formació Pràctica en centres de treball
Formació de caràcter obligatori que es realitza directament a les empreses col·laboradores i que tenen una durada d'entre 150 i 250 hores repartides al llarg dels dos cursos. Serveixen per dur a la pràctica totes aquelles competències, tant personals com professionals treballades a les aules i tallers.