OFERTA EDUCATIVA‎ > ‎

ESO

El CEE CFT Flor de Maig imparteix l'ESO adaptada, és a dir, amb una modificació global del currículum de l’ESO, pensada per alumnes amb dificultats d’aprenentatge i necessitats educatives especials. Es treballa amb grups reduïts de 8/9 alumnes per classe, fet que ens permet una atenció personalitzada. El Programa s’adapta als alumnes i a les seves característiques personals i d’aprenentatge. Es treballen els continguts de manera funcional, significativa i competencial.

Els alumnes accedeixen al centre en transport escolar que passa per diferents poblacions del Vallès Occidental. Tots els alumnes dinen al centre.

L’horari d’ESO és de dilluns a dijous 9:30 a 16h i divendres de 9:30 a 14h.

El procés de matriculació cal fer-l’ho a través del EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic), ja que cal un dictament d’escolarització.