CONTACTE

Us informem que per tal de contactar amb nosaltres teniu varies vies de fer-ho:
  • Per telèfon:
                  93 594 88 28  (En horari de secretaria: dimarts i dijous de 8 a 13h)
  • Per correu electrònic:
                 a8037292@xtec.cat
  • A través del formulari de dubtes: