Inici"No s'escriu per ser escriptor, ni es llegeix per ser lector.
S'escriu i es llegeix per comprendre el món.
Ningú, doncs, voldria sortir a la vida sense haver adquirit
aquestes h
abilitats bàsiques. "

Juan José Millás   "Articuentos" 

"No se escribe para ser escritor, ni se lee para ser lector.
Se escribe y se lee para comprender el mundo.
Nadie, pues, desearía salir a la vida sin haber adquirido
estas habilidades básicas."
   

Visiteu la nostra nova pàgina web seguint l'enllaç d'aquí