Fifa online 2

Thông báo bán LP fifa:
 
Giá: 1 triệu lp = 50k vnd
Mua 5 triêu lp trở lên giá còn 40k vnd
 
Cách thức giao dịch: Trực tiếp tại Tp.HCM
 
Địa chỉ: 135 đường quốc lộ 1A chợ đầu mối, quận Thủ Đức , Tp.HCM
 
Mọi thắc mắc liên hệ Yahoo admin: Vua.santana
 

BTKxGamefreakx ranked in the top 2k MW2 player

posted Nov 18, 2009, 7:16 PM by Nguyễn Nguyễn   [ updated Dec 20, 2009, 9:43 PM ]

BTKxGamefreakx is ranked ~1,400 is the world!!!

1-1 of 1