MATRICULACIÓ CURS 2019-2020
DEL 3 AL 9 DE SETEMBRE

Dies 3, 5 i 9 tardes de 16 a 18h
Dies 4 i 6 matins de 10 a 12


Els antics alumnes i els alumnes preinscrits al juny han de venir al centre a formalitzar la matrícula. Si no es presenten en el termini establert, s'entén que renuncien a la plaça.

Els nous alumnes podran matricular-se en els grups en què hi hagi places vacants. Cal portar la  documentació següent:
DNI/NIE/PASSAPORT i TSI (targeta sanitària)
GES: expedient acadèmic (certificat de notes de l'institut).

Els alumnes de GES 2 hauran d'abonar 1,20 € en concepte d'assegurança en el moment de formalitzar la matrícula.
 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/educacioadults/fons-social-europeu/                             http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/
                                                      

    
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/
https://www.facebook.com/FigueresEduca/


     


Comments