CFA CANYELLES CFGS CURS 07-08 Anglès


CFA CANYELLES CFGS CURS 07-08 Anglès

Main page

Module1: Present Simple

Module 2: Present Continuous

Module 3: Past Simple

Module 4: Present Perfect

Module 5: Past Perfect

Module 6: Future

Module 7: Comparisons

Module 8: The Conditionals

Module 9: Passive Forms

Module 10: Phrasal Verbs

Links

San Francisco, California

 

Aquesta pàgina web vol servir com a            complement de les classes de preparació per a  la prova de Cicles Formatius de Grau Superior del CFA CANYELLES del curs 2007-2008.

Per tant, en cada modul trobareu exercicis relacionats amb els objectius treballats a classe.