SCHEDULE‎ > ‎

CFA là gì?

CFA là gì?
Chartered Financial Analysis - CFA là một chứng chỉ dành riêng cho các nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp trong các lĩnh vực: chứng khoán, đầu tư và quản lý rủi ro, ngân hàng và tài chính.

Bằng CFA (Chartered Financial Analyst) được xem như một tiêu chuẩn vàng đánh giá tính chuyên nghiệp và kiến thức của giới đầu tư. Đặc biệt trong thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu, kiến thức và bằng cấp chuyên nghiệp về phân tích tài chính giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro và đưa ra những quyết định đầu tư chính xác và hiệu quả hơn.
CFA là một chương trình chuẩn toàn cầu để đánh giá năng lực của nhà phân tích tài chính trên cơ sở củng cố và phát triển những kiến thức cơ bản của đầu tư. Các thí sinh sẽ phải trải qua 3 vòng thi CFA, từ trình độ 1 đến 3, với thời gian là 6 tiếng cho mỗi kỳ để đánh giá khả năng áp dụng những quy tắc đầu tư ở mức độ chuyên nghiệp cao. Thông thường, mỗi kỳ thi đòi hỏi ít nhất 250 giờ học để chuẩn bị và phụ thuộc vào trình độ của từng thí sinh. Hàng năm, các kỳ thi CFA được tổ chức ở hơn 70 quốc gia trên thế giới. Điều kiện đầu tiên để được hành nghề với vị trí phân tích tài chính chuyên nghiệp, bạn phải đỗ 3 kỳ thi nói trên. Hơn nữa bạn phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực đưa ra quyết định đầu tư. Ngoài ra, bạn còn phải là thành viên của Hiệp hội CFA (CFA Institute).

Như vậy, nói một cách đơn giản thì CFA được dùng để đánh giá trình độ của những chuyên gia tài chính ‘cao cấp’ và được quốc tế công nhận. Trước đây, các thí sinh Việt Nam thường phải ra nước ngoài, nhất là các nước Châu Á, để thi CFA nhưng hiện nay các cuộc thi CFA đã được tổ chức ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.


Nội dung của CFA.
Kỳ thi CFA gồm 3 vòng tương ứng với 3 cấp độ khác nhau:

Cấp độ 1: gồm các câu hỏi trắc nghiệm để nhận xét khả năng của thí sinh trong việc áp dụng những kiến thức cơ bản vào đánh giá và quản lý danh mục đầu tư.

Cấp độ 2: chủ yếu tập trung vào đánh giá tài sản qua các trường hợp thực tế cụ thể và yêu cầu nhiều hơn về phân tích cũng như tính toán.

Cấp độ 3: bao gồm những câu hỏi yêu cầu phân tích và trả lời chi tiết. Tập trung vào lĩnh vực quản lý danh mục đầu tư và đưa ra các giải pháp tài chính thực tế.

Nội dung của các kỳ thi CFA bao gồm những lĩnh vực sau:
- Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn (Ethical and Professional Standards)
- Xác suất thống kê (Quantitative Methods)
- Kinh tế học (Economics)
- Phân tích báo cáo tài chính (Financial Statement Analysis)
- Tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance)
- Phân tích đầu tư vốn chủ sở hữu - cổ phiếu (Analysis of Equity Investments)
- Phân tích đầu tư trái phiếu (Analysis of Debt Investments)
- Phân tích đầu tư chứng khoán phái sinh (Analysis of Derivatives)
- Quản lý danh mục vốn đầu tư (Portfolio Management)
Comments