" เป็นองค์กรและศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้คนพิการดำรงชีวิตในสังคมได้ "

 • ศูนย์เรียนรู้ออนไลน์ ศพอ.ขอนแก่น

EP10 : การตัดผมเปิดข้างรองทรงสูง

EP9 : การซ่อมกาต้มน้ำร้อน

EP8 : การซ่อมกระทะไฟฟ้า

 • ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 • วันพุธที่ 3 ก.ค. 63

" ประชุมอำเภออุบลรัตน์ "

 • วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ค. 63

“โครงการจัดทำสวนเกษตรเพื่อฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรมให้คนพิการ”

 • ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง


 • หลักสูตรฝึกอบรมที่เปิดสอน

อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า

 • สาขาอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • เปิดรับจำนวน 25 คน
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ประถมศึกษาปีที่ 6
 • ระยะเวลาฝึกอบรม 1 ปี

** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก **

คอมพิวเตอร์กราฟฟิค (ปวช.)

 • สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ปวช.)
 • เปิดรับจำนวน 35 คน (ด้อยโอกาส 10 คน)
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระยะเวลาฝึกอบรม 3 ปี

** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก **

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 • สาขาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • เปิดรับจำนวน 20 คน
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระยะเวลาฝึกอบรม 1 ปี

** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก **

ตัดผมชาย

 • สาขาช่างตัดผมชาย
 • เปิดรับจำนวน 10 คน
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ประถมศึกษาปีที่ 4
 • ระยะเวลาฝึกอบรม 6 เดือน

** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก **

 • ผลิตภัณฑ์คนพิการ

สบู่รังไหม

ชาดาวอินคา

พวงกุญแจลูกปัด

กระเป๋าผ้าเพ้นลาย

เสื้อเพ้นลายการ์ตูน

หมวกผ้า+หน้ากากผ้า

 • ศาสตร์พระราชาสู่เกษตรพอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
 • สื่อวีดีโอที่เกี่ยวข้อง

วีดีโอร่วมให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

วีดีโอแนะนำศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

วีดีโอปรมมือให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

วีดีโอแนะนำศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น