8מודלים כלכליים לתוכן ברשת


השוק הישראלי ופרוייקט המו"לים

לאחר שסקרנו כמה מונחים מרכזיים בשפה של כלכלת הרשת, אנו יכולים להתמקד במקרה בוחן ספציפי – פרוייקט המו"לים של מטח.

במסגרת העבודה הכוללת לניתוח אפשרויות מכירה של תוכן עיוני באינטרנט והפצתו, נערכה גם תכנית עסקית של מודל בסיסי. פרק זה מבוסס על ממצאי מחקרים של חברת TASK, חברת "אלי זיידמן יעוץ ושיווק" ושל משרד "עובד גובי". המודל המוצע אינו היחיד לפיו ניתן לפעול בעת מכירת מוצרי תוכן באינטרנט. מטרת הפרק להמחיש את ההיבטים העסקיים של המהלך הספציפי הזה, מתוך הנחה שהצלילה לפרטיו של מקרה ספציפי יכולה להאיר את הסוגיה מהיבטים חשובים נוספים.

מבין הדגמים שהוצגו בפרקים הקודמים, פרויקט המו"לים של מטח קרוב לקווסטיה יותר מאשר לפרויקטים אחרים. הפרויקט מציע תוכן בתשלום למנויים, ומתגמל את המו"לים בהתאם למספר הדפים הנצפים. בחרנו במודל של כפרויקט בתשלום למנויים למרות מה שכתבנו עד עכשיו ומה שנכתוב גם בפרק הבא באשר לכוחה של התרבות החינמית בשוק התוכן ברשת. הבחירה במודל של פרויקט למנויים נובעת משני טעמים:

א.     הגענו למסקנה שמו"לים לא יאפשרו לנו להציג חומרים עדכניים ואיכותיים ללא הסדר המבקר את היקפי השימוש, ומאפשר להם לווסת את צורות השימוש.

ב.     להערכתנו, אזור המנויים באתר לא יעשיר אותנו, אבל יאפשר לנו להמשיך להחזיק את האתר לאורך זמן. בהקשר הזה המודל מתמודד עם בעיה קשה של פרויקטים המשיגים מימון מקרנות לזמן קצוב אך מתקשים להחזיק מעמד לאורך זמן.

דפוסי שימוש באינטרנט בישראל

בשעה שמכירת תוכן היתה ממוקדת בעבר בקהל לקוחות באיזור גיאוגרפי מסוים, הרי שמפת הביקושים לתוכן עיוני באינטרנט חובקת את כל העולם. המשמעות היא שתפיסת המכירה צריכה להיות לכלל המתעניינים ביהדות, תרבות ישראל וכדומה, ולא רק לקהל היעד בישראל. עם זאת, המודל שנציג במסמך זה מתמקד בקהל היעד הישראלי מתוך הנחה שלפחות בשלב הראשון זהו קהל היעד המרכזי.

 

מתוך ממצאי סקר דעת קהל של מכון נטוויז'ן (באוניברסיטת ת"א) לחקר האינטרנט, עולה כי:

·        60% מאזרחי ישראל מחוברים לאינטרנט.

·        הפעילות השכיחה ביותר של גולשי אינטרנט בישראל היא חיפוש אחר מידע.

·        להלן טבלת התפלגות של שימוש באינטרנט להכנת שיעורי בית וחיפוש מידע (הנתונים באחוזים מתוך מדגם של 532 הורים וילדים בגילאים 9 – 18):

 

נתון מעניין נוסף הוא האמון הרב שנותנים תלמידים באינטרנט כמקור מידע יעיל להכנת שעורי בית. 

 

התפלגות התשובות לשאלה "איזה מהמקורות יעיל במיוחד לשיעורי בית?":

 

בהמשך לשאלה זו נשאלו ההורים מהי המדיה המועילה ביותר להכנת שעורי בית.

 כפי שמוצג בטבלה שלהלן רוב ההורים חשבו שהמועיל ביותר הוא ספר.

 

מידת העזרה של המדיות השונות להכנת שעורי בית:

מנתונים אלו עולה שקיימת סתירה בין מה שחושבים הילדים לבין מה שחושבים ההורים לגבי היעילות שבשימוש באינטרנט ככלי עזר ללימודים. כיוון שבטווח גילאים זה ההורה הוא בדר"כ "בעל המאה", נראה כי יש צורך לגשר על פער זה, על מנת לשכנע יותר הורים בתועלת של האינטרנט כאמצעי חינוכי.

יש לעשות את ההבחנה בין מה שהתלמידים חשבו ליעיל, כשהכוונה כנראה היא למהירות בה ניתן למצוא מידע באינטרנט, לבין מה שההורים חשבו למועיל, כשהכוונה היא כנראה לאמינות החומר שהתלמידים מוצאים באינטרנט.

פרויקט מהסוג שאנחנו מציעים משלב בין הספר הקלאסי, אותו רואים ההורים כמקור אמין, לבין המדיום האינטרנטי שבו משתמשים הילדים. 

הטבלה שלהלן מציגה את הנושאים שלגביהם מחפשים מידע באינטרנט, בקרב האוכלוסיות השונות:

מנתונים אלו נראה כי יש מודעות גדולה לשימוש באינטרנט ככלי עזר ללימודים אך גם לחסרונות שלו. אחד האתגרים שעומדים בפני אתר שמתמחה במתן מידע חינוכי באינטרנט הוא בניית שם של אתר אמין ורציני שמעניק למשתמשים בו מידע עדכני ומדויק שיתאים לצרכיהם.

  הוצאות על ספרים בישראל

 

מנתוני אתר התאחדות הוצאות הספרים בישראל עולה כי בישראל מתפרסמים כ-4,000 כותרים חדשים מידי שנה.

 

מנתוני משרד התמ"ס עולה כי:

·        סך ההוצאה של משקי הבית על ספרי קריאה ועיון, ספרי לימוד, כתבי עת ועיתונים הגיע בשנת 2005 לסכום של 2.1 מיליארד ₪. מתוך סכום זה היתה ההוצאה על ספרי לימוד ועיון, כתבי עת והשאלת ספרים כ-638 מיליון ₪, כ-30% מהסה"כ. בישראל קיימים מעל ל–2 מיליון משקי בית, מכאן שההוצאה הממוצעת למשק בית על  ספרי לימוד ועיון, כתבי עת והשאלת ספרים היא כ–318 שקלים בשנה.

הנתון המעניין הוא שמרבית רכישות ספרי העיון מתמקדת בקבוצה של כ-10% ממשקי הבית אשר קונים ספרי קריאה, עיון וכתבי עת בהוצאה שנתית המגיעה לכ–3,207 ש"ח בממוצע למשק בית. 

מסקר שנערך ע"י חברת סינמטק בישראל, עלה כי 22% מכלל הגולשים באינטרנט מבצעים קניות באינטרנט. מתוך אלו המבצעים קניות באינטרנט, 17% רוכשים ספרים. מכאן, מספר רוכשי הספרים באינטרנט  מוערך בעשרות אלפי גולשים.

  נכונות לשלם

 

הנחת העבודה היא שניתן לגבות תשלום מהלקוחות עבור שימוש באתר התוכן, משום שהשימוש באתר חוסך זמן ומניב מידע חדש עבור הלקוח. באשר לחיסכון בזמן, ניתן להעריך את שוויו במספר אופנים. כך, למשל, מחקר שנערך בארה"ב בחן את הנכונות של משתמשים לשלם עבור חיבורי אינטרנט מתקדמים. ככל שהחיבור מתקדם יותר, כך נחסך זמן גלישה רב יותר. המחקר מצא שהמשתמשים בארצות הברית היו מוכנים לשלם בין 7 דולר לבין 19 דולר בחודש לכל חיסכון של שעה בגלישה החודשית.

חישוב אחר של שווי השעה הוא לפי השכר הממוצע לשעה במשק הישראלי. השכר הממוצע במשק עומד על 7620 ש"ח לחודש, ומכאן הנחת העבודה היא שאדם ממוצע מעריך את הזמן שלו לפחות בכ-42 שקלים לשעה, ובהתאם, מחשב את שווי החיסכון בזמן.

 המוצר המוצע ואיפיונו בהשוואה למתחרים

 

המוצר שנבחן מבחינה כלכלית הוא ספריה דיגיטאלית - מאגר מקוון של תוכן, המאפשר חיפוש לפי נושאים וחתכים מתקדמים נוספים. תחומי הידע העיקריים שיוצגו בספריה הנדונה הם: מקרא, ארץ ישראל, תרבותה, תולדותיה ושפתה. עיקר המידע יהיה של ספרי עיון ברמה לימודית של תיכון ואקדמיה. האתר יפעל בעברית ובאנגלית, אך התוכן בשלב ראשון יהיה בעברית.

הכוונה היא שקריאת ספר בספריה הדיגיטאלית תספק תחושה של ספר על גבי המסך, תוך אפשרות לדפדוף וניווט ממוחשב.

 

     מתחרים קיימים בשוק

כיום, קיימים בשוק מספר מקורות מקוונים בתחומי הלימוד והידע הכללי. מיפוי המקורות המקוונים בתחום הלימוד והידע הכללי, כפי שמופיעים בתרשים שלהלן, מצביע על קיומו של פער למול הצרכים הקיימים בתחום .

 

כפי שניתן לראות, קיימים כיום מספר אתרים המכילים מידע אקדמי\מקצועי, אך הם עוסקים בתחומי נישה. בנוסף, קיימים אתרים המכילים מידע נרחב אך בסיסי. מניתוח הנתונים הנ"ל ניתן להסיק כי קיים צורך באתר שיענה לצרכים שהאתרים הקיימים אינם מספקים.

   בתחום התוכן העיוני לימודי , ניתן לזהות מספר מתחרים לאתר :  

·        ויקיפדיה –אתר המכיל ערכים אנציקלופדיים בנושאים שונים, מכיל  כ-550,000 דפים.

·        דעת – אתר העוסק בלימודי יהדות ורוח. האתר מופעל ע"י מנהל החינוך הדתי  ומכיל כ-25,000 מאמרים.

·        אנציקלופדיה Ynet האתר מופעל ע"י "ידיעות אחרונות". מכיל כ- כ-10,000 ערכים בנושאים שונים.

·        מאגרי מידע סנונית -  אתר ללימודים אינטראקטיביים, מכיל כ-6,650 מאמרים בנושאים שונים.

·        אנציקלופדיה מפה – כלולה באתר מפה, האתר מכיל כ- 250 ערכים, מתמקד בתיירות ומפות.

·        הספרייה הדיגיטאלית של משרד החינוך –האתר מכיל  כ- 5,780 הפניות חיצוניות בלבד.

       אתרים אלו אינם בעלי פעילות המהווה תחרות ישירה לספריה הדיגיטאלית.הם מספקים מוצר  דומה אך לא זהה לזה שמציע  האתר. בצד מתחרים אלה מצוי מתחרה פוטנציאלי נוסף האורב לפרוייקט והוא פרוייקט הספרים של גוגל,פרוייקט זה לא יציג בטווח הקרוב ספרים מלאים אבל העובדה שהוא יחזיק בסריקות מלאות של רוב הספרים בעברית יכולה להפוך אותו במהירות רבה לאיום מרכזיי על הפרוייקט. 

המתחרים הפוטנציאלים העיקריים של האתר  נותחו לפי מספר פרמטרים:

·        נוכחות באינטרנט ויכולת טכנולוגית – המהווים חסמים לאתר בטווח הקצר.

·        בעלות על תוכן,מיתוג ונגישות ללקוחות המהווים חסמים לאתר בטווח הבינוי.

      

המשך> 

 

הדוח המסכם

תקציר

מבוא

התשתית האידיאולוגית

העולם החדש והעולם הישן

המוצר

המחיר

חלון הראווה

קהילת הלקוחות

השוק הישראלי ופרוייקט המול"ים

קווים לדמותו הכלכלית של פרוייקט המול"ים

אתגרים,דילמות ומסקנות 
בלוג המסע של גידי ואבי

 

כנס דפוס, אינטרנט וקהילהתוכנית הכנס

ויקי כנס

הרצאות מצולמות


 

 

 

Google Book Search
 

 

 

 פוסטים נבחרים

 

 

 קישורים

 

 • dlf ארגון הגג של מאגרים דיגיטליים של הספריות הגדולות בעולם
 • הספריה הדיגיטלית של האקדמיה הלאומית האמריקאית למדעים
 • הסיפריה הוירטואלית של מדינת וירג'יניה
 • imls
 • האתר הרשמי של סטפן קינג
 • library things
 • rlg רשת לספריות ומוזיאונים
 • picture australia
 • american memory
 • ספריית הקונגרס
 • חנות הוידאו של הווב 2.0netflix
 • הבלוג של לורקן דמפסי
 • הבלוג של סטו וייבל
 • אתר לימודי על המוח של אריק צ'נדלר
 • abbyyfinereader תוכנה לפיענוח
 • האוסף של אוניברסיטת וושינגטון
 • National science foundation
 • מיזמים כלכליים באוניברסיטת וושינגטוןwtc
 • הקטלוג המקוון של האו.סי.אל.סי worldcat
 • חינוך מקוון במדינת וושינגטון dcl
 • קורסים וקהילה של מידעניםweb junction
 • publishing 2.0
 • techkranch
 • אוריילי
 • ג'יגה אום
 • paid content