9מודלים כלכליים לתוכן ברשת


קווים לדמותו הכלכלית של פרוייקט המו"לים

ניתוח ביקושים

הנחת המודל היא כי לאתר קיימים מספר קהלי יעד, בעלי צרכים שונים וצורות שימוש שונות באתר, אשר יקבעו את מידת השימוש ואת הנכונות לשלם. במודל זה, חולקו קהלי היעד לשלושה: משקי בית, תלמידים ומשתמשים מוסדיים, כאשר בתוך אלו כלולים סטודנטים וספריות.

 

משקי בית :

לפי נתוני הלמ"ס יש  בישראל  1.6 מיליון משקי בית יהודים. הנחת המודל היא כי כ- 1.9% מתוך משקי הבית יתעניינו באתר, כלומר  כ- 30,400 משקי בית יהודים. ניתן להעריך כי גם משקי בית ערבים יתעניינו באתר, אך אלו לא נכללו במודל הנוכחי.

 

הנחת העבודה היא כי מתוך 30,400 משקי בית אלו כ-20% (כ-6,080 משקי בית) ישלמו תעריף מלא. מתוך אלו שישלמו תעריף מלא, הנחת התחשיב היא כי  30% (1,824 בתי אב) ירכשו מנוי לחודש בודד  ו- 70% (4,256 בתי אב) ירכשו מנוי שנתי.

 

אחוזי החדירה לקהל היעד: הנחת התחשיב היא שבשנת הפעילות הראשונה יהיו 10% חדירה של הפרויקט בקרב אלו שישלמו תעריף מלא. אחוזי החדירה יגדלו בהדרגה עד ל-100% חדירה של הפרויקט בשנת 2012, בה יהיו  6,080 משקי בית שישלמו תעריף מלא. מדובר במנויים חודשיים ושנתיים גם יחד.

  בנוסף לאלו שישלמו מחיר מנוי מלא, הנחת המודל היא כי 80% ממשקי הבית שהוגדרו בקהל היעד (24,230 משקי בית) ישלמו תעריף חלקי, לאחר הנחה, כאשר 50% מהם (12,160 משקי בית) ירכשו מנוי  חודשי ו 50% ירכשו מנוי שנתי.

אחוזי החדירה לקהל היעד: הנחת התחשיב היא כי בשנה הראשונה יהיו 10% חדירה של הפרויקט בקרב אלו שישלמו תעריף חלקי לאחר הנחה עד ל 100% חדירה בשנת 2012, בה יהיו 24,320 משקי בית שישלמו תעריף חלקי לאחר הנחה. (מדובר במנויים חודשיים ושנתיים גם יחד)  

 המספר הכולל של משקי הבית המנויים בסוגי המנויים השונים הוערך בכ-3,040 בשנת הפעילות הראשונה ובכ-30,400 בשנת 2012.

 

תלמידי חטיבות ביניים:

מקרב כלל התלמידים בחטיבות הביניים הונח כי קהל היעד הוא תלמידים מבתי ספר יהודיים לא דתיים. סביר כי ניתן יהיה להרחיב את קהל היעד של הפרוייקט לקבוצות תלמידים נוספות. על פי הנחה זו (ונתוני הלמ"ס), הונח כי קהל היעד הרלוונטי מונה כ-251,000 תלמידים, המהווים כ- 70% מכלל תלמידי חטיבות הביניים בישראל. מתוך 251,000 תלמידים אלו, הנחנו כי כ- 10%  (כ- 25 אלף) יהיו משתמשים מזדמנים באתר.

 

אחוזי החדירה לקהל היעד: ההנחה היא שבשנת הפעילות הראשונה יהיו 15% חדירה לאוכלוסיית היעד, ובשנת 2012 נגיע ל-100% חדירה של הפרויקט, בה יהיו כ- 25 אלף משתמשים באתר באופן מזדמן.

סך המשתמשים באתר בשנת 2012, מקרב משקי הבית ותלמידים, הוערך בכ-55,000. מספר זה תואם את תוצאות הסקר שנערך ע"י חברת "אלי זיידמן" – יעוץ שיווק ומחקר, על מנת לאמוד את מספר המשתמשים הפוטנציאליים באתר. מבצעי הסקר ערכו אומדן של כמות המנויים שיסכימו לשלם 9 שקלים בחודש עבור שימוש באתר. האומדן נעשה על בסיס הקשר בין רמת העניין במאגר שגילו המרואיינים לבין הכרזתם שירכשו מנוי. .4% מהמרואיינים אמרו שישתמשו במאגר "הרבה מאוד", ומהם 27.1% אמרו כי יקנו מנוי באופן וודאי, ו-12.5% אמרו כי כנראה יקנו מנוי. מבצעי הסקר העריכו כי 80% מאלו שאמרו שיקנו באופן וודאי אכן ירכשו מנוי, ו-50% מאלו שאמרו שכנראה יקנו, אכן ירכשו מנוי. לפי חישוב זה, קבוצת רוכשי המנוי כוללת 2.63% ממשקי הבית היהודים, שהם 42 אלף משקי בית.

חישוב דומה שנערך לגבי מרואיינים שציינו כי ישתמשו במאגר "הרבה", מלמד על פוטנציאל של 18,000 משקי בית מנויים לאתר.

שתי הקבוצות ביחד כוללות כ-60,000 משקי בית פוטנציאליים לרכישת מנוי. 

 

צרכנים מוסדיים:

 

אוניברסיטאות - סטודנטים:

 

בישראל יש 62 מוסדות אקדמיים – אוניברסיטאות ומכללות - בהם לומדים כ-204,000 סטונדטים. הערכה בתחשיב היא כי 60% מהמוסדות האקדמיים (כ-37 מוסדות) יגלו התעניינות באתר. ההנחה היא כי במוסדות אלו 30% מהסטודנטים ירכשו מנוי שנתי ו-70% מהסטודנטים בכל מוסד ירכשו מנוי ל – 3 שנים.

 

אחוזי החדירה לקהל היעד: בשנת 2008 צפויים להיות כ-8,632 סטודנטים בעלי מנוי שנתי וכ-1,233 בעלי מנוי לשלוש שנים. בשנת 2012 צפויים להיות כ-36,995 סטודנטים בעלי מנוי שנתי וכ- 86,323 בעלי מנוי לשלוש שנים.

 

 צרכנים מוסדיים - בתי ספר - חטיבות ותיכונים:

 

לפי נתוני הלמ"ס, הוערך כי בישראל קיימים 748 בתי ספר תיכוניים וחטיבות ביניים יהודיים. מתוכם הוערך כי כ- 70% יתעניינו ברכישת מנוי לאתר, כלומר כ-524 בתי-ספר. מתוך 524 בתי-ספר אלו, הוערך כי 30% ירכשו מנוי שנתי (157 בתי ספר) ו-70% ירכשו מנוי ל-3 שנים (367 בתי ספר).

 

אחוזי החדירה לקהל היעד : בשנת 2008 צפויים להיות כ- 52 בתי ספר בעלי מנוי שנתי וכ-7 בתי ספר בעלי מנוי לשלוש שנים. בשנת 2012 צפויים להיות כ-157 בתי ספר בעלי מנוי שנתי וכ-367 בעלי מנוי לשלוש שנים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צרכנים מוסדיים - ספריות:

בישראל קיימות 5,000 ספריות. מתוכן, הערכנו כי 1% ירכוש מנוי לאתר, כלומר 50 ספריות. מתוך 50 ספריות אלו, 30% (15 ספריות) ירכשו מנוי שנתי ו-70% (35 ספריות) ירכשו מנוי לשלוש שנים.

אחוזי החדירה לקהל היעד :בשנת 2008 צפויות להיות כ- 7 ספריות בעלות מנוי שנתי וכספרייה אחת בעלת מנוי לשלוש שנים. בשנת 2012 צפויות להיות כ-15 ספריות בעלות מנוי שנתי וכ-35 בעלות מנוי לשלוש שנים.

 

תמחור האתר

כדי לבצע הערכה של ההכנסות הצפויות ממנויים באתר בוצע תמחור של שירותי האתר לפי המחירים הבאים:

 

מחיר ללקוחות פרטיים

בתחילה ייקבעו מחירי חדירה על מנת למשוך קהל לקוחות.

להלן מחירי החדירה הצפויים:

מחיר שימוש חד פעמי – 7 ש"ח

מנוי רגיל – 22 ש"ח לחודש – 199 ש"ח לשנה

מנוי בהנחה – 15 ש"ח לחודש – 144 ש"ח לשנה.

 

לאחר תקופת החדירה, ייקבעו מחירים גבוהים יותר.

להלן המחירים הצפויים לאחר תקופת החדירה:

מחיר שימוש חד פעמי – 10 ש"ח

מנוי רגיל – 25 ש"ח לחודש – 240 ש"ח לשנה.

מנוי הנחה – 15 ש"ח לחודש – 144 ש"ח לשנה.

 

מחיר מנוי לבתי ספר תיכוניים ולספריות

מנוי חצי שנתי – 1,250 ש"ח

מנוי שנתי – 2,300 ש"ח

מנוי לשלוש שנים – 2,000 ש"ח לשנה

בנוסף, המוסד יכול לבחור באחד המסלולים הבאים:

·        חבילה למספר עמדות מחשב (40 בד"כ)

·        מחיר כולל למוסד (ללא תלות במספר העמדות)

מחיר מנוי למוסדות אקדמיים

מנוי חצי שנתי – 1.4 ש"ח  לתלמיד.

מנוי שנתי – 1.2 ש"ח לתלמיד.

מנוי רב-שנתי לשלוש שנים – 1 ₪ לתלמיד לשנה.

כאשר המוסד יכול לבחור באחד המסלולים הבאים:

·        מחיר לסטודנט X לפי מספר הסטודנטים הכולל (הנחה לגודל)

·        מחיר לסטודנט X כניסות בפועל

·        מחיר אחיד

בדיקה כלכלית

 

 השקעות ועלויות הקמה

ההשקעות הנדרשות להקמת הספרייה הדיגיטאלית, נבחנו בהנחה שהספרייה תכיל עם הקמתה 250 כותרים. הקמת ספריה מסוג זה דורשת השקעות הן בפיתוח האתר וסריקת החומרים והן בפרסום ושיווק האתר. 

 

השקעות:

 ·        זכויות היוצרים על הספרים עצמם יינתנו ללא עלות מההוצאות לאור. עם זאת, קיימת אפשרות שיהיה צורך לרכוש זכויות לתמונות וסרטונים שייסרקו לאתר, וכן עבור ביצוע תחקירים לגבי זכויות אלו. סך העלויות הוערכו בכ-500 ש"ח לספר בגין רכישת הזכויות, ועוד כ–64,000 ש"ח עבור התחקירים. סך ההוצאות עבור זכויות הוערכו בכ- 209,000 ש"ח.

·        עלויות הסריקה והפענוח של הכותרים הוערכו ב-500,000 ש"ח. הערכה זו נעשתה לפי 5 שקלים לעמוד, כאשר מספר העמודים המוערך הוא 100 אלף עמודים.

·        בסך הכול, הוערכו עלויות ההפקה בכ-1 מיליון ש"ח, כמפורט בטבלה.

·        בנוסף, הוערכו עלויות פרסום בסך של 270,000 ש"ח, והוצאות תקורה בסך של 260,000 ש"ח.

·        סך העלויות הנוספות הוערכו בכ-630,000 ש"ח.

·        סך הוצאות ההקמה הוערכו  בכ-2.1 מיליון ש"ח.

 

 

 

לאתר צפויות הכנסות משני גורמים עיקריים: פרסום ושימוש באתר.

·        ההכנסות מלקוחות פרטיים – משקי בית שיהיו מנויים, ותלמידים שיעשו שימוש חד פעמי, צפויות לגדול מכ-250,000 ש"ח בשנת 2008 לכ-2.7 מיליון בשנת 2012.

·        ההכנסות מלקוחות מוסדיים – אוניברסיטאות, ספריות ובתי-ספר צפויות לגדול מכ-188,000 ש"ח בשנת 2008 ל כ- 1.3 מיליון ש"ח בשנת 2012.

·        סך ההכנסות מפעילות האתר צפוי לגדול מכ-437,000 ש"ח בשנת 2008 לכ-3.9 מיליון ש"ח בשנת 2012.

·        הכנסה נוספת לאתר צפויה להגיע מפרסום.

            להלן צפי ההכנסות מפרסום:

 

 

ההכנסות מפרסום צפויות לגדול מכ-24,000 ש"ח בשנת 2008 לכ-164,000 ש"ח בשנת 2012.

 

סך ההכנסות של הפעילות אמורות לגדול מכ-461,000 ש"ח בשנת 2008 לכ-4.1 מיליון ש"ח בשנת 2012.

 

   הוצאות תפעוליות

 

ההוצאות התפעוליות של האתר מורכבות ממספר סעיפים.

הוצאות אלו חושבו בהנחה שיתווספו לאתר 50 ספרים בכל שנה.

 

הוצאות הנהלה:

הוצאות ההנהלה  צפויות לעמוד על  כ -81 אלף שקלים בשנה

הוצאות על זכויות יוצרים:

הוצאה זו מורכבת מייעוץ משפטי שמוערך בכ-4,000 ש"ח בשנה, עלות המחקר לגבי בעלי זכויות היוצרים המוערכת בכ- 12,000 ש"ח בשנה, ותשלום עבור זכויות היוצרים שמוערך בכ- 25,000 ש"ח בשנה. סך ההוצאות המוערכות על זכויות יוצרים הן כ-42,000 ש"ח בשנה.

עלויות הפקה:

עלויות אלו כוללות: מחקר תוכן שמוערך בכ-1,800 שקלים בשנה, עלויות הפקה המוערכות בכ-12 אלף שקלים בשנה (לפי 3 שעות עבודה לספר) - עלות מרכזית בסעיף זה בפרט, ובהוצאות התפעוליות בכלל, היא עלות עיבוד המידע וסריקת החומר המוערכת ב- 100,000 ש"ח בשנה.

סך עלויות ההפקה מוערכות ב 218,000 ש"ח בשנה.

הוצאות פרסום:

הוצאות הפרסום מורכבות מעלויות שיווק ומכירה, המוערכות בכ-80,000 ש"ח בשנה, והוצאות פרסום ברשת ובמדיות אחרות,המוערכות בכ-110,000 ש"ח. סך הוצאות הפרסום מוערכות ב-190,000 ש"ח בשנה.

שונות:

תחת סעיף זה מופיעות עלויות תקורה שחושבו כ-15% מתוך ההוצאות, וכן הוצאות תחזוקה והוצאות בלתי צפויות שחושבו כ-10% מתוך ההוצאות. סך ההוצאות השונות הוערכו בכ-191,000 ש"ח בשנה.

סך ההוצאות התפעוליות  הוערכו ב 723,000 ש"ח בשנה.

 

תוצאות כלכליות

      

  סך ההכנסה הצפויה מפעילות האתר היא כ-462,000 ש"ח בשנת 2008  וכ-4.1 מיליון בשנת 2012.

·        ההוצאות התפעוליות צפויות לעמוד על כ-723,000 ש"ח בשנה.

·        בשנתיים  הראשונות לפעילותו, האתר צפוי להיות בהפסד.  האתר צפוי לעבור לרווח חיובי של כ-144,000 ש"ח בשנת 2010 ולעלות לרווח של כ-1 מיליון ש"ח בשנת 2012.

הערך הנוכחי של הפעילות לאחר חמש שנים צפוי להיות שלילי ולעמוד על כ-507,000 ש"ח. לפי תוצאות אלה ניתן להעריך כי אם ההשקעה הראשונית תינתן כתרומה, הרי שמבחינה תפעולית שוטפת יש סבירות שהאתר יוכל להחזיק את עצמו.

 

סיכום

 

הנתונים שהוצגו למעלה מצביעים על פוטנציאל של הפרויקט להגיע בטווח קצר יחסית לרווח תפעולי, ובטווח ארוך יותר לרווח נקי. היחס בין ההשקעה לרווח מצביע על רווחיות שאינה אטרקטיבית מאוד מנקודת מבט עסקית טהורה. גורמים המונעים משיקולים עסקיים טהורים יעדיפו להשקיע בפרויקטים בעלי רווחיות גבוהה יותר. עם זאת, הפרוייקט יכול להחזיק את עצמו ולהרוויח מספיק כדי להתחדש ולהתרחב. המודל המוצע מעניין גם מזווית של קרנות פילנתרופיות, שכן הוא מציע מענה של ממש לשאלת תחזוקת הפרויקט בתום תקופת המימון הפילנתרופי.

 המשך>

 

 

הדוח המסכם

תקציר 

מבוא

התשתית האידיאולוגית

העולם החדש והעולם הישן

המוצר

המחיר

חלון הראווה

קהילת הלקוחות

השוק הישראלי ופרוייקט המול"ים

קווים לדמותו הכלכלית של פרוייקט המול"ים

אתגרים,דילמות ומסקנות 

בלוג המסע של גידי ואבי

 

כנס דפוס, אינטרנט וקהילהתוכנית הכנס

ויקי כנס

הרצאות מצולמות


 

 

 

Google Book Search
 

 

 

 פוסטים נבחרים

 

 

 קישורים

 

 • dlf ארגון הגג של מאגרים דיגיטליים של הספריות הגדולות בעולם
 • הספריה הדיגיטלית של האקדמיה הלאומית האמריקאית למדעים
 • הסיפריה הוירטואלית של מדינת וירג'יניה
 • imls
 • האתר הרשמי של סטפן קינג
 • library things
 • rlg רשת לספריות ומוזיאונים
 • picture australia
 • american memory
 • ספריית הקונגרס
 • חנות הוידאו של הווב 2.0netflix
 • הבלוג של לורקן דמפסי
 • הבלוג של סטו וייבל
 • אתר לימודי על המוח של אריק צ'נדלר
 • abbyyfinereader תוכנה לפיענוח
 • האוסף של אוניברסיטת וושינגטון
 • National science foundation
 • מיזמים כלכליים באוניברסיטת וושינגטוןwtc
 • הקטלוג המקוון של האו.סי.אל.סי worldcat
 • חינוך מקוון במדינת וושינגטון dcl
 • קורסים וקהילה של מידעניםweb junction
 • publishing 2.0
 • techkranch
 • אוריילי
 • ג'יגה אום
 • paid content