Presentació / Presentación

Aquestes jornades d'autoformació són organitzades conjuntament entre CETEI (Centre de tecnologies Ituarte) i l'Associació Espiral per tal d'oferir la oportunitat de compartir experiències i aprendre amb experts sobre l'ús de les TIC i les TAC en educació. S'imparteixen de manera altruista per part dels formadors i pretenen mostrar, en tres hores, l'essencial d'un tema per tal que els assistents puguin seguir aprenent de manera autodidacta.

Estas jornadas de autoformación están organizadas conjuntamente entre CETEI (Centro de tecnologías Ituarte) y la Asociación Espiral para ofrecer la oportunidad de compartir experiencias y aprender con expertos sobre el uso de las TIC y las TAC en educación. Se imparten de forma altruista por parte de los formadores y pretenden mostrar, en tres horas, lo esencial de un tema para que los asistentes puedan seguir aprendiendo de manera autodidacta.
Comments